Any 1870


                                     Anckermann pinta Llull
           Ramon Llull pintat per Ricard Anckermann l'any 1870.


La presó provincial se situa al costat del Convent de Caputxins.

Any 1870: La cooperativa de consum "El Porvenir" té cinc botigues a Ciutat, al carrers de Sant Miquel, del Socors, de la Pelleteria, de Sant Pere i a la Plaça d'Abasts.

Any 1870.Fundació de la Colònia de sant Jordi per iniciativa de Jordi Dezcallar, marquès del Palmer.

Any 1870 - Urbanització del Camp d'en Serralta.

Any 1870 - So Na Móra Vell (Algaida), de 259 quarterades, és propietat de Llorenç Rayó de Sencelles.

Any 1870-El Codi Penal fixà al seu article 603 el càstig d’entre 5 i 15 dies d’arrest i reprensió per als pares i  tutors dels menors de 15 anys que deixin els seus fills sense educació.

Febrer de 1870-Homenatge a Palma als dirigents de les Germanies.

Febrer de 1870-Desapareix el periòdic de dreta lliberal "El Observador".

2 de febrer de 1870 - Mor Amador (Jaume) Ensenyat, capellà de l'Hospital.

7 de febrer de 1870 - Unes 20.000 persones convocades per l'Associació Internacional de Treballadors (AIT) es manifesten a Palma contre el sistema de quintes. Eren temps en els quals els poderosos podien evitar el servei militar per la via de l'exempció mitjançant el pagament de la plaça exempta o d'un substitut disposat a servir l'exèrcit a canvi de la venda de la plaça.

18 de febrer de 1870-Enfonsament de les bòvedes de l'església d'Alcúdia.

24 de març de 1870-Fundació de la cooperativa de consum "La Emancipación" vinculada al Centre Federal de Societats Obreres.

27 de març de 1870- Montserrat Blanes Juan, ric artanenc antic propietari i explotador d'esclaus a Puerto Rico als que alliberà després, funda la Societat de Catòlics a Artà.

30 d'abril de 1870 - Neix Joan Perelló Pou a santa Maria, bisbe de Vic

11 de maig de 1870-José Sánchez Togle, governador civil.

juny de 1870-Fi de la publicació de "El Cruzado" periòdic carlí.

19 de juny de 1870- Mor el jurista Francesc Pons Humbert que deixa en herència al seu nét Francesc Pons Nadal les cases situades a Ciutat, al carrer del Reial, abans dit Costa empedregada de Sant Miquel, marcades amb els números 4, 6, 8, 10, 12 i 14; la casa situada a la plaça de la Porta Pintada (Ciutat), que comprenia cotxeria i algorfa, marcada amb els números 11 i 12.

23 de juny de 1870 -Francesc Tomàs Oliver, anarquista mallorquí, presideix la Secció administrativa del Congrés de la Federació Regional Espanyola.


25 de juny de 1870- Francesc Tomàs Oliver, anarquista mallorquí, presideix el debat de la Federació d'Oficis de la Federació Regional Espanyola.

 
El Trueno
Juliol de 1870- El periòdic "El Trueno" apareix en substitució de "El Rayo" després de la seva suspensió governativa.

11 d'agost de 1870- Mor Maria Ignàsia Truyols Salas, esposa del comte José d'Espanya.

26 de novembre de 1870 - Amadeo I de Savoi és votat rei d'Espanya (191 vots)  amb el suport de progressistes i carlins.

27 de novembre de 1870 - Atemptat contra Joan Prim Prats en el carrer del Turc de Madrid.

30 de novembre de 1870 - Mor el general Joan Prim Prats.

Manacor disposa de: 13 fusters, 1 calderer, 2 menescals, 2 apotecaris, 1 confiter i cerer, 4 tintorers, 3 botigues de fruites i hortalisses,un transportista de diligència, dos transportistes de tartana, 2 botiguers de cordes, 11 carreters, 2 fabricants de curtits, 3 fabricants de teules, rajoles i maons, 5 fabricants de vaixella de vidre, 4 alambins professionals de fabricació de vi, 2 advocats, 3 procuradors, 2 notaris, 34 teixidors de draps ordinaris,1 tenda de joguines, 6 venedors de sal, 2 forns de pa, 7 carnissers, 6 venedors de sal,3 metges cirurgians, un cirurgià de tercera classe, 3 escrivans del jutjat, 37 moliners fariners, 2 fabricants de farina a motor de vapor, 1 fabricant de pastes, 28 botigues de venda d'olis, vinagres i sabó, 5 bodegues, 8 mercaders de seda i mercers.

 

                            setge de Paris

                                                              Setge de París- Ernest Meissonier
    

any 1830 a Mallorca ixent