No el volem

Mallorca per la República

 

Aquests dies ens ret una visita oficial Felip de Borbó, príncep successor al tron d’Espanya. Dir que ens visita tal vegada sigui excessiu, ja que fa temps que ell i la seva família viuen entre nosaltres. Està tan a prop nostre que li hem regalat la casa on viu, que no té precisament 30 metres quadrats. Com a ciutadans mallorquins pensam que la monarquia és una institució caduca, basada en lleis i privilegis que no s’apliquen al comú dels mortals: és antidemocràtic que una persona, simplement per ser fill de son pare, gaudeixi de privilegis superiors a la resta de ciutadans. Sentim vergonya quan les institucions de les Illes Balears, que també pagam amb els nostres imposts, reten pleitesia a persones que no tenen cap legitimitat democràtica, ni cap mèrit especial, llevat del naixement. Ens indignam quan veim com es tuden doblers de tots els ciutadans en cerimònies protocol•làries de rebuda a Felip de Borbó, que s’han d’afegir als milers de milions que pagam a través dels nostres imposts per al seu manteniment i el de tota la seva família.

Per això volem manifestar:

1] Com a ciutadans d’una societat moderna rebutjam la monarquia per caduca i antidemocràtica i propugnam la instauració d’un règim republicà, basat en el concepte de ciutadania i en que el Cap d’Estat sigui elegit pel poble.

2] Defensam la república no només com a forma de govern, sinó també com a conjunt de valors democràtics, tals com la igualtat, la llibertat, el laïcisme i la justícia social.

3] Rebutjam el cost que representa la monarquia, institució que no compleix cap funció rellevant per al funcionament de la societat i que, malgrat tot, pagam entre tots. Els recursos que destinam a mantenir les quatre famílies de borbons es podrien destinar a causes de caràcter social molt més peremptòries.

4] Estam en contra de la monarquia perquè és un règim instaurat pel dictador Franco i que mai ha estat sotmès a l’escrutini popular. La monarquia com a tal no ha estat refrendada pel poble.

5] Refusam la sacralització de la figura del rei, continguda a la constitució espanyola, que n’assegura la inviolabilitat i la impunitat davant la llei, així com l’existència a l’ordenament jurídic del delicte d’ultratge a la corona.

6] Rebutjam també l’opacitat informativa que envolta la monarquia, impròpia d’una societat democràtica, basada en el Pacte de Silenci de la transició, que ens impedeix, a hores d’ara, conèixer com gestiona la Casa Reial els doblers que maneja.
7] Com a ciutadans mallorquins estam en contra de l’espanyolisme ranci que representa la monarquia borbònica, considerat per molts com a símbol de la indissoluble unitat d’Espanya, defensor de la imposició de la llengua i la cultura espanyoles a la nostra terra i hereu del rei que va abolir les nostres institucions.

8] Rebutjam a més, per patètic, el comportament, propi d’un estat bananer, dels nostres governants, que han desmuntat precipitadament una exposició present a Sa Llonja per ordre expressa dels borbons. Per la seva submissió indigna a una institució antidemocràtica, com és la monarquia, volem nomenar les nostres autoritats bufons honorífics del Regne.

Per aquest i per molts d’altres motius rebutjam la monarquia. No la volem. I convocam tota la ciutadania a concentrar-se el proper dilluns dia 9 de maig a la Plaça de Cort. Visca la República!

Alternativa per Mallorca, Maulets, Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, Joves d’Esquerra Nacionalista-PSM, Esquerra Republicana de Catalunya, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joventuts d’Esquerra Unida, CGT, Els Verds

[Palma, 6 de maig del 2005]