Els 500 més rics del planeta superen en ingressos a 416 milions de pobres

IAR-Notícies, 08/09/05.

Agencia EFE. Els 500 individus més rics del món tenen ingressos més importants que els 416 milions de persones més pobres del planeta, el que reflecteix la desigualtat extrema que existeix en la distribució de la riquesa, segons l'informe 2005 del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) divulgat el dimecres. Cecilia Ugaz, assessora principal en polítiques del PNUD, va ressaltar que la pobresa extrema es va reduir d'un 28 per cent en 1990 a un 21% en l'actualitat, el que en xifres absolutes representa a uns 130 milions de persones i suposa una de les majors reduccions de la història, però resulta insuficient en un món en el qual les desigualtats es mantenen extraordinàriament altes. Per al PNUD, els avanços han estat parcials i encara una de cada cinc persones, més de 1.000 milions, viu amb menys d'un dòlar al dia i altres 1.500 milions amb un o dos, pel que més del 40% de la població mundial forma en la pràctica una "subclasse global" que cada dia afronta la seva supervivència.

 L'extraordinari èxit econòmic d'Àsia oriental, especialment  de Xina, ha marcat luna encoratjadora tendència en la reducció de la pobresa de les últimes dècades, que, no obstant això, no reflecteix totalment la realitat. Així, l’any 2001 hi  havia en l’Àfrica subsahariana, 100 milions de pobres més que en 1990 . A l’ Europa Central i en els països de la ex Unió Soviètica el nombre de persones que viuen amb menys de dos dòlars diaris va passar de 23 milions en 1990 a 93 milions en 2001. En termes globals, Orient Mig i Amèrica Llatina no van registrar avanços en aquest front, encara que Uruguai, Xile i Costa Rica encapçalen la llista dels països en desenvolupament avaluats positivament en la reculada de la pobresa.

Barbados, Cuba, Singapur i els Territoris Palestins Ocupats ocupen les següents posicions en l'índex de pobresa humana elaborat pel PNUD sobre la base de dades recopilades fins a 2003, per davant de Colòmbia, Panamà i Qatar. Entre els països llatinoamericans en la llista (Argentina està absent, igual que altra vintena de països en desenvolupament) figuren també Mèxic (13), Veneçuela (14), Paraguai (17), Brasil (20), Equador (22), República Dominicana (25), Perú (26), Bolívia (30), El Salvador (34), Hondures (39), Nicaragua (40) i Guatemala (51). La classificació de 103 països la tanquen els africans Etiòpia, Txad, Mali, Burkina Faso i Níger.

L'índex de pobresa es calcula sobre la base de tres aspectes bàsics per al desenvolupament humà: poder viure una vida llarga i saludable, tenir accés a l'educació, i mantenir un nivell de vida digne. Per a amidar el primer factor es pren en compte la probabilitat al néixer de no sobreviure fins als 40 anys, per a amidar el segon es considera la taxa d'analfabetisme dels adults i per al tercer es pondera el percentatge de la població sense accés a una font d'aigua potable i de nens amb pes inferior a la mitjana de la seva edat. D'acord al primer d'aquests indicadors, Cuba lidera el llistat amb només un 3,2% de probabilitat de mort abans dels 40 anys, seguit de Xile (3,5), Costa Rica (3,7%) i Uruguai (4,4%). En l'altre extrem figuren Haití (34,4%), Bolívia (16%), Guatemala (15,9%) i Hondures (15,8%). Respecte de la taxa d'analfabetisme, el líder és Uruguai, amb el 2,3%, seguit de Cuba (3,1%), Costa Rica (4,2%) i Xile (4,3%), mentre que el 48,1% de la població d'Haití és analfabeta, com el 30,9% de la de Guatemala, el 23,3% de la Nicaragua i la del 20,3% de la d'El Salvador. Haití té també la pitjor taxa de la població sense accés a una font d'aigua potable (29%), per davant de Nicaragua i Perú (19%) i El Salvador (18%), molt lluny d'Uruguai (2%), Costa Rica (3%) i Xile i Guatemala (5%).

Els països amb menor percentatge de nens amb pes inferior al terme mitjà de la seva edat són Xile (1%), Cuba i Veneçuela (amb 4%) i Uruguai, Costa Rica, Paraguai i República Dominicana, tots amb 5%. El baix pes infantil afecta al 23% dels nens a Guatemala, al 17% a Hondures i Haití i al 12% a Equador.

 El PNUD també va elaborar l'índex de pobresa humana per a 18 països membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Entre ells Suècia va ser el millor avaluat, seguit de Noruega, Països Baixos, Finlàndia, Dinamarca, Alemanya, Suïssa, Luxemburg, Canadà, França, Espanya i Japó. Li segueixen a aquest grup de països Bèlgica, Austràlia, Regne Unit, Irlanda, Estats Units i Itàlia. L'índex de pobresa humana per als països desenvolupats presa en compte variables diferents al dels països en desenvolupament: probabilitat al néixer de no sobreviure fins als 60 anys, taxa d'analfabetisme funcional, atur de llarga durada i ingressos menors a la mitjana