Jofre Rabassa, vivia  a l'illeta de Carles Desbach (1519)
Rafal d'en Claret (Muro) (1490)
Pere Raboster treballa en el coll del Teix en les casetes del rei Sanç (1309)

Rafal

Rafal Axat a Montuïri, d'Hipòlit Brondo (1338)
Rafal de Na Marió de Jaume Bennàssar  (1578)

Ramírez

Fernando Ramírez Palmer (1964), Consejero Nacional del Movimiento (franquista)

Ramiro

Antoni Ramiro, notari, (1517)
Joan Ramiro, sepulcre a sant Francesc (1493)

Ramis

Cosme Ramis,(1555)
Jaume Joan Ramis (vicari de santa Eulàlia, 1652)
Joan Ramis, Inca (1516)
Llorenç Ramis (1493)
Pere Jeroni Ramis (1820)

Ramon

Francisca Ramon Balaguer,  franquista de la Sección Femenina i del Consejo provincial del Movimiento (1971)
Pere Ramon (Joan Fuster/Antoni Morro 1449)


Adrià de Rapallo (1281), enterrat a sant Francesc.

Miquel Rausell (1359)

Ravell

Francis Ravell (1490)
Gabriel Ravell (1490)
Jaume Ravell (el jueu Salomó Castell, 1391)
Pere Ravell, enterrat a sant Francesc (1322)

Joan Rayó, sepulcre a sant Francesc (1488)
Antoni Reiners, mercader (1398)
Antoni Reinés (1398)
Francesc Renovart, conseller (1401)
Daniel Requesens (el jueu felanitxer  Moixí Abdalach  1392)
Galceran Requesens (el jueu felanitxer  Aaron Abdalach 1392)

Reus

Bernat Reus (1457)
Marc Reus Vallés Berga, regidor de Palma i algutzir major de l'Audiència.Enterrat a sant Domènec (1765)
Mateu Reus,(1555)

Berenguer Reynes, conseller d'Alaró (1401)

Antoni Ribas, (1555)
Miguel Ribas de Pina Ferrà (1720)

Gabriel Ribes ven a Huguet de Sant Joan un esclau rus de 50 anys anomenat Bartomeu (1515)
Guillem Ribes, batle d'Esporles (1339)

Riera

Andreu Riera, sepulcre a sant Francesc (1475)
Bartomeu Riera, dominic, enterrat a sant Domènec (1615)
Guillem Riera, (1555)
 Jaume Riera, conseller de Porreres (1401)
Pere Riera, apotecari, Obrer de santa Eulàlia (1545)
Pere Joan Riera, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Bernat Ripoll, té cases i olivar i Biniatzar (1300)
Antoni Riutort, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Sbert de Roaix (partit dels mallorquins), conseller (1401)

Roca

Antoni Roca, conseller forà de Sencelles (1479)
Antoni Roca (devers la Sinagoga- Monti-sion, 1588)
Guillem Roca compra unes cases vora el Pont de la Palanca, a Ciutat (1300)
Jaume Roca és designat pel rei Carlos, regent de la Cancelleria de Mallorca.(1517)
Joan Roca, Inca (1516)
Joan Roca, bandejat de Puigpunyent (1595)

Francesc Xavier de Rocabertí-Boixadors Dameto, marquès de Bellpuig (1860) (1875)Tomàs de Rocamora, bisbe, enterrat a sant Domènec (1653)
Ferrando Rodillaz, sepulcre a sant Francesc (1295)
Joanot Rodríguez, bandejat (1595)

Roig


Antoni Roig, bandejat (1595)
Antoni Roig, sastre (1706)
Bernadí Roig , mostra general a Bunyola (1515). Aporta rodella..
Bernat Roig (1327)
Gaspar Roig, orguener (1545)
Guillem Roig (1327)
Huguet Roig (el jueu Jucef Barbarroja. Devers la Porta de la Calatrava - 1391)
Jordi Roig, conseller (1401)
Mateu Roig (1576)
Ramon Roig, conseller (1401)
Pau Roig (1754)
Pere Roig  ven unes cases i dues jovades de terra a Jaume II en el coll del Teix (Bunyola) (1301)
Pere Roig (1327)

Romeu

Miquel Romeu, conseller forà de Sineu (1479)
Tomàs Romeu, enterrat a sant Francesc (1290)
Tomas Romeu, conseller (1401)


Francesc Ros, regent de la cancelleria.(1516)
Perot Ros (alberg en el carrer de la Portella, 1510).
Nicolau Rossell, pren hàbit a sant Domènec (1326) on és enterrat (1362)
Elisabet Rossell, sepulcre a sant Francesc (1569)
Montserrat Rosselló, jutge (1593)

Rossinyol

Andreu Rossinyol (bàndol aragonès), conseller (1401)
Arnau Rossinyol és elegit gran mestre de l'orde de la Mercè (1307)
Joan Rossinyol, mor en baralla contra els Anglada a la plaça de la Seu (1598)
Magdalena Rossinyol Gual, enterrada a sant Domènec (1621)
Perico Rossinyol, conseller (1401)


Bonaventura Rotger, notari (1699).Devers el Temple

Roger de Rovenac (1339)

Miquel Rotllan (1327)