Imatges de Santa Magdalena

 

santa magdalena

magdala

 

carrer

 


fragment del retaule de santa Helena

Part central del retaule de santa Helena

(Rafel Mòger ?) 

Any 1559-Sor Caterina Genovard és la priora del monestir de Santa Magdalena.

28 de març de 1626 - Jaume Blanquer escriu sobre el seu treball a Santa Magdalena: "Mes e rabut jo Jauma Blanquer scultor e rabut del sennor Antoni Carbonell preuere ab dos partides xexanta lliuras aso es trenta de dines contans de una poliça de Clavari y son a bon compta de la feyna de Sor Catalina Thomasa."

16 de novembre de 1683 -Florentina Moragues Estadé, filla d'Antoni Moragues Vallès d'Almedrà professa en el convent de santa Magdalena.

19 de novembre de 1686 -Maria Aina Moragues Estadé, filla d'Antoni Moragues Vallès d'Almedrà professa en el convent de santa Magdalena.

6 de setembre de 1741- Primera pedra del convent de Santa Magdalena.

L'any 1786 el convent de santa Magdalena disposava de 38 religioses professes, 1 novícia, 4 seglars, 1 criada i 1 criat.