18 d'octubre de 1231- Ramon Torró concedeix a Guillem de Pons una alqueria a Coanegra.

Any 1245-Bernat de Santa Eugènia  cedeix la possessió "Abdah", veïna de Mauiar (santa Maria del Camí) a Perpinyà de Torrella.

Any 1270- Arnau Batle compra Coanegra i Canarrossa pèr a l'infant Jaume II.

Any 1271- El rei compra els béns de Bernat de Santa Eugènia, entre ells Canarrossa i Coanegra, als seus  hereus per fer front als deutes i llegats testamentaris per 46.500 sous barcelonesos.

Any 1279- Jaume II, rei de Mallorca, concedeix a Berenguer Talaioca el rafal S’Arboçar de Coanegra.

25 de novembre de 1285-Guillem d'Arguello, Guillem Babiloni, Marc Baró, Guillem de Berga, Guillem Figuera, Pere Oliva i Jaume Terrades, síndics de Santa Maria reten homenatge al rei Alfons.

28 de febrer de 1289-Mateu Jordà compra un quart del rafal Qoas a Coanegra.

10 de febrer de 1337- Roger de Rovenach ordena al batle de santa Maria del Camí que li faci arribar pres i amb bona custòdia  a Pere Feliu per diverses denúncies que hi ha contra ell.

L'any 1595-Gaspar Gener II obra la imatge de la Mare de Déu Morta, dita també la Mare de Déu de l'Assumpció de Santa Maria del Camí.

7 de maig de 1682-Es reuneixen en la casa i universitat de santa Maria del Camí, Joan Roig, Pere Bibiloni de la Torre, Bernat Casellas i Arsis Busquets, jurats, i els honors Joan Jaume Monserrat, Bartomeu Bibiloni Basso, Antoni Torrens, Bartomeu Parets, Joan Crespi,Antoni Fiol, Llorenç Sastre, Rafel Cabot i Joan Roca consellers , en presència del honorable Miquel Canyellas Batle reial. El motiu és valorar la proposta que han fet els pares de sant Francesc de Paula de trasllat del convent de la Soledat a la vila, que accepten amb la condició que els pares escolaritzin als minyons i ajudin a ben morir als habitants de la vila.

20 de juny de 1682-S'aprova el trasllat de La Soledat per part del bisbe.
21 de juny de 1682-Diumenge-" los Pares de la Soledad nova'' se partiren per Santa Maria per efecta de fundar alla y fer Convent"

22 de juny de 1682-Comença l'enderrocament del convent de la Soledat davant la Porta de sant Antoni. El mateix dia es funda el convent de la Soledat a santa Maria.

13 de juliol de 1682 - El provincial dels mínims Joan Mieres i altres frares de la Soledat a santa Maria del Camí compren dues quarteres de terreny a Mateu Josep Borràs.

24 d'agost de 1697-Benedicció de l'església de la Soledat nova de Santa Maria per part del frare mínim Miquel Canals.

Any 1702-Inici de la nova església parroquial de Santa Maria del Camí per iniciativa del rector Joan Castanyer Mallol i del mestre d'obres santamarier Lluc Mesquida Florit.