Any 1800 AC- Troballes d'Es Velar (Santanyí)

Any 850 AC- Espases de Can Jordi (Santanyí).

Any 460 AC- Figura d'Atenea trobada a prop de l'església de Santanyí.

Segle I_ Minerva trobada a Cas Traginer (Santanyí).

Any 1241-Nicolau Bonet estableix l'alqueria Albocara ( Santanyí ) a Feliu Torrelles de Montgrí i al seu fill Esteve.

4 de juny de 1338-"De nos en Roger de Rovenach etc, al amat lo batle de Sentanyi...nos es estat proposat per los jurats de Mallorques que vos no lexats levar del bosch den Arnau Torrelles alcuna fusta que ells han feta boscar a obs de les galeres que aras fan en Mallorques...per amor desso vos dehim e us manam expressament que sens altre contradicció lexets traure del dit bosch a aquells qui ordonats hi son la fusta" (AHM Lletres comunes 1338, fol 5 5)

18 d'agost de 1338-Arnau Santacília, capitŕ de la costa de Santanyí, fa el seguiment a 18 galeres sarraďnes en la mar del sud de Mallorca.

2 de setembre de 1787 - La tartana sant Antoni s'enfonsa a la Punta Negra. El seu capitŕ és Jacques Restan, francčs i va amb set mariners. La tartana, provinent de Barcelona  va carregada amb 42 moles d'esmolar, una bóta amb 5 quintars de pega i 50 unces d'or. S'ha localitzat la mateixa pels torres de la torre d'en Gost (Santanyí).