Any 1242- Ramon de Torrelles, bisbe, estableix a Arnau de Corbera una desena part d'Huialfąs.

Any 1285-Primera referčncia a l'oratori de Crestatx.

Any 1341- Joan Serra de Sa Pobla compra Marina a Bernat Gisbert.