Any 1605

Propietats:

Bunyola : Biniforani (Ferran Cavalleria, del bàndol dels Canamunt), Son Amar (Onofre Jaume Amar de Montaner Font)

Llucmajor: Rafal del Poll (Miquel Aulet)

Ciutat de Mallorca: So na Jaume (Pere Busquets)

Pla de Sant Jordi: Son Eixaló (Pere Gual)

Porreres: Son Orell (Jeroni Orell)Són jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca: Ferran Cavalleria, Gaspar Mir, Guillem Ferragut, Pere Joan Domingo, Mateu Malferit, Jeroni Caldes

Any 1605- Pere Claver Sobocano estudia filosofia a Monti-sion de Palma.

Any 1605 - Mateu Amengual té el rafal de l'Hostalet de Ses Basses en el camí d'Inca.

Any 1605-Juan Gutiérrez Flores, inquisidor. Gaspar Lluís Morlà (bàndol de Canavall), és fiscal de la Inquisició.

Any 1605-Construcció de la torre defensiva de Lluc.

12 de gener de 1605 - El virrei  reclama la situació d'alerta perquè a Alger es preparen 10 galeres grans de 24 a 26 bancs cadascuna.

30 de gener de 1605:del pou comú de sant Joan.

Convocats y ajuntats en casse de rai Guillem Beusa escriva, reall lo honorable en Toni Barseló balle reall lo present any ab los honorables Bartomeu Fiol, Bernardi Company, Guillem Jenovart,jurats ab los honorables en Jordi Font, Jordi Antich, Joan Nicolau,mestre Miquel Gual, Guillem Amengual, consellers per afecta de consellar to ta utilitat de la present ville.

Et primo fonch préposât per lo honorable Bartomeu Fiol, jurat, dien: Molt honorable y savi consell lo per que los avem asi ajustats as que ja seben V.M. com tenim embrelada castio sobre lo pou comú,- la quistio del qual as en la cort del senyor procurador real y lo jurat Bernadi Company lo qual solicita dita quistio ab consulta delsaltres jurats vaem que Jaume Soler no solisitava la causa aixi com as reo, envien tingut en bé revocar a dit Soler y anvien fet procrador de la present vila lo discret mº Bartomeu Figuera, notari y an aquell li ajen constituit 8 lliures de salari per temps de un any; demanam a vostres merses de ont aurem dines per poseguir la dita quistio y totas las altras despesas y dietas.

Sobre de la qual preposisio fonch determinat, difinit y conclus per tot lo sobredit consell, tots una cosse concordant que los honoràbles jurats fassen y pasen, anant la dita causa fins a definitiva centensia, una sedóla per tots los franchs, la cantitat de la qual servesca per ajudatori de defensar dita quistio y lo demés sa pach a la present vila; quant ab lo demés que sta molt be y aproven per ven fet so as revocar y conduir dits procuradors y que vaja per temps de un any y axi matex que los honorables jurats preguen mes de las despesses ordinarias, puguen mes avant del ordinari fins a X escuts.Testimonis son: Joan Armengual y Ferrando Ximenis.

8 d'abril de 1605-Neix Felipe IV, fill de Felipe III i Margarida d'Àustria.


11 de juny de 1605-Mor assassinat d'arcabassuda Pere Joan Maymó, bandejat, que és enterrat al peu del altar major del Socors de Ciutat . (A.P.F. Llibre 3 dels morts).

11 de juny de 1605 - Mateu Amer, de Selva, a Caimari, ven a Gabriel el Coch, de Manacor, un cens de 8 lliures pel que hipoteca una terra seva dita La Taulera que té en alou de Jeroni de Catllar, per 100 lliures.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 457, Reg. 10460)

6 de juliol de 1605-  Antoni Moragues Coll és designat síndic proveïdor de blat de Sicília i Sardenya pel Gran i General Consell de Mallorca.

7 de juliol de 1605 - El prevere de Manacor i historiador Joan Binimelis és condemnat per el sant Ofici a un any de reclusió, a no poder confessar, i a pagar 25 ducats, per haver aprofitat la confessió de monges per sol·licat i tenir relacions sexuals.

9 de juliol de 1605-Fra Antoni Magraner, frare dominic, natural de la Ciutat de Mallorca, és condemnat per la pràctica del sexe amb homes i dones en el moment de la confessió o aprofitant aquesta a ser privat de l'exercici de confessor i a ser reclòs tres anys

13 de juliol de 1605- El procurador reial Pere Vivot ordena una lleva de 1000 homes i 100 artillers.

30 d'agost de 1605- Arriba a Mallorca el nou bisbe Alonso Laso i Sedeño, bisbe de Càller, i entra per la porta falsa de la Portella.

12 d'octubre de 1605- Eclipsi de sol.

2 de desembre de 1605- Miquel Reus de Muro és desterrat per tres anys després d'abjurar de Leví i d'haver trencat una sentència anterior de desterrament.

22 de desembre de 1605- Jo Hieroni Amer argenter, tinch rabut del honorable Jaume Mas. obrer de Santa Eulalia, deu lliures, dich X ll. y son a compliment dehun ansenser de argent tinch fet per dita ysglesia coni lo denles aya rabut ah tant argent, ço es lo ensenser vell y dos lanties de argent. (llibre de la obra  (1605.1607).

     

any 1620 a Mallorca ixentEn el món:

Boda de Jahangir,emperador mogol amb Nurjahan de Pèrsia
Apareix el primer periòdic regular:Nieuwe tydingen d´Abraham Verhoeven
Guarnició espanyola a Mónaco
Pierre de Gua colonitza Acàdia, establint Port Royal
Henri IV fa construïr la Place Royale o des Vosges a París
Wali Mohammed, governant astrakhanida
Fi de la Chiesa Nuova a Roma
Girolamo Reinaldi acaba el Palau Senatori de Roma
Jan Zamoyski a la Dieta polonesa es dirigeix a Segimón III diguent que el rei reina pero no governa
"Sobre el progrés del saber".-Francis Bacon"
"Volpone".-Johnson"
Fontana del Rossello a Sàsser
Ekathotsarot rei d´Ayuthya
Hidetada shogun tokugawa
Construcció del temple d´or d´Amritsar, santuari sikh a la India
Charles de Valois condemnat a mort, pena conmutada per la presó perpètua
Teodor II, tsar de Russia
Hayashi Razan conseller/Ieyasu
Neix Sor Marcela de San Félix poetesa,filla de Lope de Vega i de Micaela Lujàn
Ocupació polonesa de Moscou
"Macbeth".-William Shakespeare"
"Crucifixió de Sant Pere".-Guido Reni"
Anankpetlun, rei de Birmania
Ode to the virginian voyage


Gener de 1605 - Jacqueline de Bueil, amant d´Henri IV i del príncep de Joinville, reb el comtat de Moret
16 de gener de 1605 - Primera edició d'«El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha» (Madrid)
20 de gener de 1605 - L'exèrcit del fals Dimitri és vençut per el de Basili Chouiski a Dobrynicht
Febrer de 1605- Bucaners francesos fan fora els espanyols de  l''Oest de Santo Domingo.
11 de febrer de 1605 - Mor Ferrante Gonzaga
19 de febrer de 1605 - Mor Orazio Vecchi, compositor, a Mòdena.
23 de febrer de 1605 - Els espanyols perden les Illes Moluques en favor dels Països Baixos.
26 de febrer de 1605 -Jordi Frederic de Bade-Dourlach obté la investidura de les Dues Marques ,del emperador.
5 de març de 1605- Mor Climent VIII, papa
17 de març de 1605 - Jordi II
1 d'abril de 1605 - Lleó XI papa
4 d'abril de 1605 - Jordi Frederic de Bade-Dourlach investit també a Bade-Baden contra Felip de Bade-Baden.
7 d'abril de 1605- Neix Enriqueta de Lorena
8 d'abril de 1605 - Neix Felipe IV, fill de Felipe III i Margarida d´Àustria
13 d'abril de 1605 - Suïcidi de Boris Godunov. El seu fill Fédor II  Borissovitx és el nou tsar de Rússia amb l'oposició dels boiards.
18 d'abril de 1605 - Mor Marie de Brimeu, Comtessa de Meghem, Baronesa d'Humbercourt
18 d'abril de 1605 - Neix Giacomo Carisimi a Marino, músic.
20 d'abril de 1605- Esteve Bocsai, vojvoda de Transilvània , és elegit príncep d'Hongria.
10 de maig de 1605- Mor Casimir VI de Pomerània
16 de maig de 1605 - Pau V (Camillo Borghese) papa.
17 de juny de 1605- Samuel de Champlain explora les costes del nord d'Amèrica.
20 de juny de1605 - Assassinat Fedor Borissovitx tsar de Rússia per els partidaris del fals Dimitri.
21 de juny de 1605- El fals Dimitri destitueix el patriarca de Moscou Job
 6 de juliol de 1605 - Neix Ulric II d´Ost Frísia
18 de juliol de 1605 - Mor Joan de Saxònia -Weimar
19 de juliol de 1605-Terratrèmol de Guangdong
30 de juliol de 1605 - "El fals Dimitri"" ,sostingut per Polònia, és coronat tsar de Rússia"
6 d'agost de 1605 - Neix Joan Felip de Schoenborn arquebisbe de Magúncia al castell d´Eschbach.
1 de setembre de 1605- Neix Michele Mazzarino, cardenal.
11 de setembre de 1605 - Francisco Esquivel, inquisidor, és consagrat bisbe de Càller (Cagliari).
27 de setembre de 1605 -Jan Chodkiewicz venç els suecs a Kircholm, aprop de Riga.
28 de setembre de1605 -Neix Ismael Boulliau,matemàtic, a Loudun.
19 d'octubre de 1605 - Neix Thomas Browne, escriptor.
27 d'octubre de 1605 - Mor Akbar el Gran emperador mogol de la India. El succeeix Jahangir.
31 d'octubre de 1605 - Mor Joan, duc de Saxònia-Weimar
1 de novembre de 1605 - Joan Ernest I, duc de Saxònia -Weimar
5 de novembre de 1605 - Detenció de Guy Fawkes per la conspiració catòlica de la pòlvora contra James I. Catòlics anglesos pretenien fer volar el Parlament anglès a Londres, amb 36 barrils de pólvora
2 de desembre de 1605 -Antonio Alcega, d'Azpeitia, bisbe de Veneçuela
13 de desembre de 1605 - Mor Antonio Francisco de Fonseca, comte d'Ayala, a Valladolid
21 de desembre de 1605 - Pedro Fernández de Quirós surt de Callao en expedició d'exploració