Any 1645

Gener de 1645- Excomunió temporal del virrei de Mallorca per haver capturat un bandejat refugiat a la parròquia de Manacor.

15 de gener de 1645 - Antoni Morrelles és nomenat dipositari reial.

Dia 12 de febrer de 1645 el  virrei José de Torres Pérez de Pomar de Mendoza és excomunicat pel vicari general per haver tret tres refugiats de l'església de Sant Jaume.

27 de març de 1645- Mor Miquel Sanglada Valentí. L'hereda la seva filla Joana Sanglada Sunyer, casada amb el seu oncle Pere Sanglada Valentí.

Dia 2 d'abril de 1645, diumenge,  se celebra un acte de fe al Born que comença amb una processó de la Creu Verda i acaba amb els assots de 15 penitents, i la crema en efígi de 4 dels 130 processats, entre ells l'holandès Joan Anhelont condemnat per heretgia luterana. En canvi l'holandès Almerich és reconciliat.

Dia 6 d'abril de 1645, el penitenciat Joan Bacca de Noruega és empresonat a Monti-sion.

26 d'abril de 1645-Mor assassinat Rafel Sabater.

1 de maig de 1645- El dominic Tomàs de Rocamora, nou bisbe,arriba a Mallorca.

21 de maig de 1645- És penjat i esquarterat a Mai-Nou, santa Maria,  Rafel Vivas Garau.

Juny de 1645- El rector de Muro Joan Simó inaugura les campanes que ha fet posar.

9 de juny de 1645- El comissari Miquel Quetgles ajudat de la partida d'en Barona surt d'Inca cap a Palma amb els bandolers Pere Torrens, Jaume Perelló, Tomàs Galmés, Antoni Panjuriós, Ramon Homar, Pere Jordi Corberan, Gabriel Genovard "Lo Fraret" i Joan Planes capturats a Petra, però quan arribaren al pinar de Mainou a Santa Maria, els excutaren, salvant-se només  Joan Planes i un nebot del capità Mestres.

 


29 de juliol de 1645- José de Torres Pérez de Pomar, virrei del regne de Mallorca cau del cavall al fossat prop del bastió de Sanoguera.

2 d'agost de 1645- Mor el virrei José de Torres Pérez de Pomar a conseqüència de la caiguda del cavall al fossat. Provisionalment el succeeix en la procuració reial Miquel Sureda Santacília i en absència el seu cunyat Gregori d'Olesa.

12 d'agost de 1645-Es col·loca a la seva capella de Monti-sion el retaule de Lluis Gonsaga, que ha costat gairebé 1100 lliures, pagades per Margalida Castell.

22 d'agost de 1645-Mor Isabel Net i Montaner i entre altres coses deixa 1000 lliures per a fer un quadre de la Visitació per a l'església de Monti-sion, i 100 lliures per una llàntia de plata.

22 d'agost de 1645 - Joan Joan constitueix una fiança de 200 lliures en favor de Joan Blanes Fàbregues,"Patró" d'Artà, Joan Gili, "Marimon", Sebastià Silvestre i Antoni Crespí ,"Parets" per si de cas fugen de la presó on tenen la porta oberta. (AMA-2694).

26 d'agost de 1645-Fra Tomàs Rocamora és nomenat procurador reial.


1 d'octubre de 1645- Mor Beatriu Sureda Campfullós.

5 de novembre de 1645- Arriben 6 galeres de Dènia amb el comte d'Alarcos, l'almirall de Castella i altres.

     

any 1650 a Mallorca ixent