Any 1260 - Establiments a la Parellada en terres del bisbe de Barcelona.

Any 1260-Arnau de Vilanova estudia a Montpeller.


Any 1260 - Prop de la Porta de Barbelet  hi viu el taverner Guillem Besalú, i conren les terres dels seus voltants (devers l'actual Porta de sant Antoni) , Guillem Rotlan, l'honor Pere Rabassa, l'honor Pere Fuster, l'honor Pere Far, el clergue Pere Carbó, l'honor Arnau Borrell, Bernat Valentí i Joan Girona.

15 de gener de 1260 - Joan Llorenç ven a Jaume de Caldes un terç de l'alqueria Roja, en el terme de Santueri, entre Porto Petro i Portocolom, per 550 sous reials de València.


22 de gener de 1260 - Boda de Jean II duc de Bretanya amb Beatrice Plantagenet a Saint Denis

24 de gener de 1260 - Miquel Nunis estableix a Guillem Pou des Pit ,i al seu fill Pere un tros de terra a l'alqueria Benimartí amb dos parells de bous, arades i altres eines: un càvec, un fas, dos rastrells, una escarpra, dos jous, una destral. Tendran la meitat dels fruits: pa, vi, llí, oli i cànyom.

30 gener.—Berenguer Gotmar ven al seu gema Guillem els drets i part que li toca de l'alqueria Benibadar per
preu de 1.000 sous reials de Valencia.

17 de febrer de 1260 - Ponç Ramon, procurador del bisbe de Barcelona estableix Joan Rosselló i la seva esposa Maria Beneta a la Parellada a canvi d'una entrada de 57 sous reials de València i d'un censal anual de dos morabatins alfonsins.

2 de març de 1260 - Ramon Gebelí i la seva muller Guillema venen a Pere Ullastrell un honor, vinya, cases i corral i un farraginal a l'alqueria Bombar (Sa Galera), en el teme de Santueri per 21 lliures.

10 de març de 1260 - Ramon d'Agramunt és establert a la Parellada pel procurador del bisbe de Barcelona a canvi d¡una entrada de 8 sous de reials de València i d'un cens d'una lliura de cera.

22 de maig de 1260 - Arnau de Gurb, bisbe de Barcelona, cedeix al notari Marc Porro la notaria del Pariatge a canvi del pagament de 50 sous i un cens de dues masmudines anual.

5 de maig de 1260 - Kubilai Khan esdevé gran khan dels mongols

5 de juny de 1260 - El rei Pere estableix la possessió de Son Bibiloni a Bernat de Alzeto.

28 de juliol de 1260- Es fa oficial a Barcelona el compromís de l' infant Pere  amb Constança de Sicília, filla de Manfred Hohenstaufen  provocant l'enuig la cúria romana, de França i de Castella.

30 de juliol de 1260 - Jaume Picany estableix a Bernat Ferrando i la seva muller Berenguera un corral dins la vila de Felanitx per a construir-hi una casa, i també un hort a l'horta. El corral confronta amb les cases de l'església de Santa Maria, la via pública i les cases de Berenguer Roudor.

3 de setembre de 1260 - El bisbe de Barcelona estableix Bernat Vic a la Parellada amb un pagament de 50 sous i un cens anual de dos morabatíns d'or amb opció a la transmissió a tercers.

4 d'octubre de 1260 -Jaume de Besalú s'estableix a Porreres i té per veïns Arnau Ferrer i Bernat Verger.

15 d'octubre de 1260- L'infant Pere protesta contra la divisió del regne.


Any 1260 en el món


Al-Màlik adh-Dhàhir Rukn-ad-Din Bàybars al-Bunduqdarí as-Salihí,soldà d'Egipt

"De vegetalibus".- Albert Magne

Mor Heilwig von Kiburg, comtesa d'Habsburg
Scuola San Marco.Venecia
Fi catedral de Wells

6 de gener de 1260 - Execució del poeta valencià Abū Abd Allāh Muhammad ibn Al-Abbār o Abdallah ben Abderrahmán Ebn Alabar Alcodai.

22 de gener de 1260 - Boda de Jean II duc de Bretanya amb Beatrice Plantagenet a Saint Denis

24 de gener de 1260 - Mogols d'Hulegu conquesten Alep.

1 de març de 1260 - Kitbuka amb un exèrcit mogol, franc i armeni conquesta Damasc.

3 de setembre de 1260 - Victòria dels mamelucs contra els mogols a Ayn Jalut    

7 d'octubre de 1260   Mor Albrecht I de Saxònia.

9 d'octubre de 1260 - Derrota frorentina a Montaperti contra els gibelins de Siena.

         

endavant