sant Bernat

                        
Retaule de Sant Bernat de Claravall del mestre de la Conquesta

Any 1290

1 de febrer de 1290- Testament de Tomàs Romeu que és enterrat a la clastra de sant Francesc a la capelleta del sant Crist.

Dia 1 de març de 1290 Domènec Caulelles, ballester, ven unes cases a Arnau de Pontiró


5 d'abril de 1290-Bernat de Buadella i altres comerciants compren els drets i rèdits  d'un any del bisbe de Mallorca per 25.500 sous.


3 de juliol de 1290- Pere de Vilardell s'estableix a una barbacana vora les torres i l'hort de l'Almudaina en un cantó al costat de la Porta Ferrissa.


Agost de 1290 - Art Amativa (Ramon Llull).


16 d'agost de 1290 - Casament de Margalida d'Anjou i del Maine, filla del rei de Nàpols, amb Charles, comte de Valois.


20 d’agost de 1290- Bernat Font viu a Porreres al costat de l’església.


El 4 d'octubre de 1290, el rei aclareix que els cavallers que tenen honors en la porció real de Mallorca, i que s'han negat a contribuir en la contractació de vigilants permanents o puntuals en les talaies i escoltes, d'acord amb el que s'havia disposat en una sentència anterior , i ja que es tractava de mitjans per a la millor defensa de la illa, haurien de pagar també per aquest concepte, igual que ho havien de fer en aquells pels quals estaven obligats per les possessions que tinguessin fora del patrimoni reial.


13 d'octubre de 1290 - Els jurats compren unes cases que estan situades vora la drassana reial a Pere de Ribalta per 200 lliures i un obrador per 18 lliures a Jaume Arquejador.

 endavant    

Països Catalans:

15 de setembre de 1290 - Bernat Terroç i la seva esposa Guillema cedeixen en venda els seus drets sobre Berrús (Tarragona) als cavallers del Temple.