CRONOLOGIA BREU DE L'ANY 1375 A MALLORCA

Aquesta era la nau del navegant Jaume Ferrer quan vorejà el Senegal segons un dibuix dels Cresques de l'any 1375.

 

 

Any 1375- Festa excessiva en temps de fam. Mallorquins treballen a la Seu de Girona.

Any 1375 - D'aquest anys és l'Atles Català d'Abraham Cresques.

Any 1375 -Encarreguen al mallorquí Ramon Gilabert els vitralls de les capelles de sant Iu i de santa Magdalena de Girona. El mateix any l'escultor mallorquí Guillem Morell treballa en el portal dels Apòstols.

Any 1375-Boda secreta d'Elisabet de Mallorca amb Conrad de Reixac.

Any 1375 - Jaume Bru i Pere Tries obtenen del rei Pere una torn d'accés a l'aigua de la Sèquia de Ciutat.

Inventari de la heretat del cirurgià jueu Jahuda/Lleó Mosconi

Any 1375-Després de la mort de l'abat de la Real, Nadal Ayerve, els monjos designen abat Pasqual Cortey, però l'elecció és impugnada per el papa.

Any 1375-El convit dels jurats d'Alcúdia amb motiu de l'arribada del governador Çagarriga costa 26 lliures, 11 sous i 2 diners. Aquesta despesa es fa en un any de fam i pesta que costà la vida a 35.000 persones.Aleshores una quartera de blat valia 5 lliures.

25 de gener de 1375 - Pere el Cerimoniós en la convocatòria de Corts a Lleida demana provisions per a la defensa de Catalunya davant l'entrada de tropes de l'infant Jaume de Mallorca.


Febrer de 1375-Jaume IV de Mallorca, malalt, es retira a Sòria.

9 de febrer de 1375- Segons el llibre d'Obra, Ramon Gilabert, mestre de vidriers mallorquí, va contractar fer els vitralls de sant Ivó i santa Magdalena per a la seu de Girona.

El 14 de febrer de 1375 testa Guillem de Santjoan, de la cavalleria de santa Margalida.

16 de febrer de 1375 - Testament i mort de Jaume IV a Sòria en el que designa a la seva germana Isabel hereva universal. És enterrat en el convent dels franciscans.

Dia 9 d'abril de 1375 mor el bisbe Antoni de Galiana i és enterrat a la capella de sant Salvador de la Seu.

9 d'abril de 1375- Testament de Catalina Morato, muller de Joan Brú ciutadà, que elegeix sepultura en el monestir de las Llagues de sant Francesc en la capella de sant Macià junt a la capella de Fonellets, en el vas del seu marit.

14 d'abril de 1375 -Milon de Dormans,bisbe d'Angers, esdevé bisbe de Beauvais.

20 d'abril de 1375 - Mor Elionor de Sicília, esposa del rei Pere, a Lleida. està enterrada en el monestir de Poblet.

21 d'abril de 1375 - Mor Elisabeth de Meissen

27 de maig de 1375 - Casament a Sòria d'Elionor d'Aragó i de Sicília, filla de Pere el Cerimoniós, amb Juan I de Castella.

22 d'agost de 1375 - Arnau Cerdó, lloctinent de governador, ordena al batle de Marratxí l'enviament d'homes a Calvià per a fer escoltes perquè s'espera l'arribada de galiotes de moros.

23 d'octubre de 1375 - El frare dominic  Jaume de Casadavall obté llicència de transport per de dos quintars i una rova de formatges, i un
quintar de dàtils que han de sortir de Mallorca cap  a Castelló d'Empúries. (ARM, Guiatges 3, 92v)

14 de novembre de 1375- Els jurats retenen la coca de Guillem Rabassa, mercader de Barcelona, per haver carregat blat.

22 de novembre de 1375 - El rei Pere dóna Bocairent a l'infant Joan.

20 de desembre de 1375-Pedro Martinez de Luna i Gotor (posterior Benet XIII) és elegit cardenal pel papa Gregori XI.

21 de desembre de 1375 - Mor Giovanni Boccaccio.