Huguet, Uguet

Antoni Uguet, mostra general a Bunyola (1515). Aporta ballesta..
Antoni Uguet fa donació d'unes cases als trinitaris situades al carrer d'en Camaró.(1518)
Bartomeu Uguet, botiguer (born de santa Clara aprox 1587)
Bernat Uguet, mostra general a Bunyola (1515). Aporta rodella, té cuirassa i aporta quatre ballestes..

Uixac (1459)

Ullaró (1503,1578,1807)

Humbert, Umbert

Arnau Umbert, conseller (1401)
Bernat Umbert, mercader (1315)
Felip Umbert (1392)
Francesc Umbert, conseller (1401)
Joanet Umbert,conseller (1401)
Miquel Umbert (1424)

Unís-Onís

Berenguer Unís (Berenguer Unís/Illa de la Seu);
Joan Unís, blanquer, Calatrava 1550
Pelai Unís, castellŕ de Bellver (1361)
Pelai Unis, conseller (1401)

Isabel Urbina (1640)

Urgell, barber ( Jaume Sala 1449),