Bonaventura Vadell (1283)

Domingo I Vajuar, sabater  (1586)

Jean de Valenciennes (1393)

Bernat Valens, de Sineu, agermanat, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)

Valentí

Benet Valentí (1491)
Guillem Valentí, té terres a Biniatzar (1300)
Guillem Valentí (el jueu Issac Ben Ahin,davant Torre de l'Amor 1391)
Jaume Valentí (el jueu Jacob Nabot, Santa Fe 1391)
Pere Valenti, jurat (partit aragonès), conseller (1401)
Tadeu Valentí, enterrat a sant Francesc (1598)

Valero

Antoni Valero, notari mascarat, exilat a València en temps de la Germania (1522)
Blai Valero, notari, conseller dels mercaders (1479)
Gabriel Valero, adversari d'Onofre Sanglada (1640)

Joan Valldaura (1490)

Vall de la Nou (1578)

Valldurgent , de Jordi Brondo (1436)( 1472 ) (1860)

Valleriola

Galceran Valleriola (1491)
Jaume Valleriola, jueu convers (1490)
Rafel Valleriola (1490)
Tomàs Valleriola vivia a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau.(1517)

Antoni Vallès, jurat de Ciutat de Mallorca (1603)
Margalida Vallès Reus, enterrada a sant Domènec (1686)

Vallespir

Antoni Vallespir, dit lo Gat de Bàlix (1604)
Eufrasina Vallespir Trobat, enterrada a sant Domènec en el vas dels Dameto (1722)
Joan Vallespir, sabater  (1586)


Bernat de Vallfogona, cases venudes per al convent dels dominics.(1236)
Vallgornera Vell (1936)
Rafel Vallmajor (Bernat d'Olesa 1449);
Vallnou (1603)
Jeroni Vallobar (1516), donzell. Té una torre.

Vallori

Antoni Vallori, (1486)
Fernando Vallori Coll (1964), batle franquista de Selva

Valls

Arnau de Valls Sureda (1272)
Bernat Valls Adovill, alcaid del castell de Santueri (1343)
Jaume Valls Segura, maçó, venerable mestre (1932), assassinat pels paramilitars dretans (1937)
Margarida Valls (1723)
Miquel Valls Bonnín,  acte de fe a sant Domènec, executat i cremat (1691)
Pere de Valls compra el delme del blat de la vall de Sóller per 35 quarteres (1302)
Pere Valls, mercader (1519), institueix un benefici a la capella de l’Esperança de Campos.
Ponç Valls, conseller (1401)
Rafel J.Valls (1723)

Jeroni Vallès (1621)

Francesc Valseca, jueu convers (1490)

Vanrell

Antoni Vanrell de Sineu, agermanat, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Antoni Joan Vanrell, doctor en drets, enterrat a sant Francesc.(1592)
Dolça "Vanrella" (1490)
Jaume Vanrell, sabater  (1586)
Joan Vanrell, sabater  (1586)
Joan Vanrell, sepucre a sant Francesc (1484)
Joan Antoni Vanrell, enterrat a sant Francesc (1646). Vivia en el carrer de sant Feliu.
Miquel Vanrell de Pola (1603)

Vaquer

Antonio Vaquer,(1916)
Catalina Vaquer, sepulcre dels Vaquer (1556) a sant Francesc.(1559)
Gabriel Vaquer, prior de Lluc (1530)
Martí Vaquer (1460)
Fra Miquel Vaquer (1822)
Miguel Vaquer Salord, , procurador franquista (1967)
Nicolau Vaquer, cirurgià (1521)
Nofre Vaquer, escultor, treballa columnes per a sant Domènec (1668).
Pere Vaquer (1372)

Alberto Vázquez de Visnes, franquista. Consejero Provincial del Movimiento (1971)Es Velar (a)
Antoni Ventayol, ferrer, (Rausell 1449),
Pere Saverdera, sepulcre a sant Francesc (1301)

Veny

Bartomeu Veny (1555)
Gabriel Veny, fuster, capella a Sant Francesc (1560)


Pereta Venzur (1490)

Verger

Antoni Verger de Sineu, agermanat, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Antoni Verger Bauçà, treballa a sant Francesc (1580), on és enterrat (1629)
Jaume Verger, sabater (1586)
Rafel Verger, sabater (1586)

Verí

Aina de Verí, sepulcre a sant Domènec (1668)
Antoni de Verí, sepultura a sant Domènec (1580)
Joana Verí Sureda Santmartí, enterrada a sant Domènec (1750)
Pere Verí Servera, enterrat a sant Domènec (1791)
Rafel de Verí, donzell (1593)
Ramon de Verí Despuig (enterrat a Monti-sion, 1599)
Ramon de Verí, oïdor de la Reial Audiència, enterrat a sant Domènec (1589) (1614)
Tomàs Verí Zaforteza, enterrat a sant Domènec (1761)


Miquel Vermell, fuster (1483) davant Porta de la Portella

Vernissa (1272,1519. 1524,)

Vic, Vich

Vic (Joan, Jaume i Joan), homes d'armes d'Andratx (1528)

Gabriel Vic (1490)
Juan Vich Massanet , franquista. Consejero provincial del Movimiento (1971)
Lluís Vich Manrique (1586)
Margarida Vich de Superna, enterrada a sant Domènec (1782)
Pere Vic, conseller forà d'Esporles (1479)
Pere Vic de Santa Ponça, cap del bàndol dels Vic (1515) assassinat pel bàndol dels Alemany.

Vicenç , Vicens

Benet Vicens, frare predicador (1462)
Guillem Vicens,conseller (1401)
Jaume Vicens, home d'armes d'Andratx (1528)
Joan Vicens, (1486)
Joan Vicens, de Calvià , capità agermanat, defensor del castell de Bellver contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Jaume Vicens (1904) (1911)
Llorenç Vicenç Bordoi, monàrquic (1891)
Pere Antoni Vicens Font, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Pere Onofre Vicens Salom (1621)


Vida

Berenguer Vida, enterrat a sant Francesc (1610). Vivia en el carrer Bonaire.
Jaume Vida, enterrat a sant Francesc (1592)
Margarida Vida Miralles, enterrada a sant Francesc. Vivia en el born de santa Clara, (1612)
Miquel Vida, enterrat a sant Francesc (1606)
Pràxedis Vida, enterrada a sant Francesc. Vivia a la Volta d'en Jolit (carrer Ribera)

Vidal

Antoni Vidal, conseller (1401)
Antoni Vidal, bandejat (1595)
Antonio Vidal Juan , franquista. Consejero Provincial del Movimiento. (1971)
Bernat Vidal (el jueu  Maimó Abdallach, 1391)
Guillermo Vidal Bibiloni, franquista. Consejero Provincial del Movimiento (Marratxí) (1971)
Issac Vidal compra part de les cases de la Plaça del Temple (1300)
Jaume Vidal , agermanat de Petra, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Jaume Vidal, bandejat (1595)
Joan Vidal , conseller dels mercaders (1479)
Joan Vidal (1331)
Joan Vidal, (1490)
Joan Vidal (1522), agermanat, mort en combat  en el Rafal Garcès contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Joan Vidal, sabater  (1586)
Miquel Vidal, sobreposat fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Rafel Vidal, conseller dels mercaders (1479)
Ramon Vidal (1490)

Francesc Viguet, home d'armes d'Andratx (1528)

Vila

Cristòfol Vila, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Gabriel Vila, fuster (1392)
Guillem Savila, conseller (1401)
Pau Vila, sastre , ( Berenguer Servià 1449),
Pere Vila, conseller de Pollenca (1401)
Rafel Vila, corredor d'orella (1490)

Vilamajor

Guillem Vilamajor (1361)
Pere de Vilamajor, conseller (1401)

Vilanova

Guillem de Vilanova.bisbe (1305)
Joan Vilanova March, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Josep Vilanova Nicolau,  condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Miquel Vilaplana, prevere, fuig de la justícia (1360)

Bernat Vilar (Aumarell) (1339)

Vilasclar

Cristòfol Vilasclar, picapedrer, carrer de santa Clara (1475)
Guillem Vilasclar, confronta amb santa Clara   (1454) (1492)
Macià Vilasclar, picapedrer, (1490) (carreró del Fornet/Torre de l'Amor 1520)
Pere Vilasclar (1490)

Villalonga

Francesc Villalonga, donzell, Obrer de santa Eulàlia (1545)
Francesca Villalonga Dameto, enterrada  en el sepulcre dels Moragues a sant Domènec (1736)
Francina Villalonga Desclapés, enterrada a sant Domènec (1610)
Gaspar Villalonga Rossinyol, nomenat administrador de santa Maria la Real (1517)
Gaspar Villalonga, enterrat a sant Domènec (1558)
Margarida Villalonga Santmartí (1640)
Pere Villalonga (1398)
Príam Villalonga, (1522)
Rafael Villalonga Blanes, president franquista de la Diputació de Balears (1967)

Vinromà (Muro) (1492)

Gabriel Vinyes, prohom fuster, capella a Sant Francesc (1560). Fa bancs de pedra sant Domènec (1552)
Bartomeu Virgili s'estableix en emfiteusi d'Àries Ferrandis a Cruix (Ariany-Petra).(1306)
Bernat Virgili s'estableix en emfiteusi d'Àries Ferrandis a Cruix (Ariany-Petra).(1306)

Viver

Antoni Viver, de Sineu, agermanat de Sineu, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Pere Viver d'Inca, bandejat (1595)

Vives

Antoni Vives, conseller (1401)
Antoni Vives (1555)
Antoni Vives, sabater  (1586)
Antoni Vives, barreter, mort a espasa en la guerra de bàndols i enterrat a sant Domènec (1657)
Cosme Vives, sabater  (1586)
Francesc Vives, conseller (1401)
Joan Vives Cerdà, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Joan Vives Llompart,  condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Lluís Vives (1490)
Marti Vives, conseller (1401)
Miquel Vives, sabater  (1586)

Pere Vives, conseller de Campos (1401)

Vivó

Joan Vivó, blanquer (alberg carrer de Calatrava, 1495)
Tomàs Vivó, tender (Francesc Perera/ Alexandrí 1449)

Vivot

Pere Joan Vivot, sepulcre a sant Francesc (1501)
Antoni Vivot, sepulcre a sant Francesc (1589)
Joan Vivot (1398)
Joan Vivot (1621)
Magdalena Vivot, enterrada a sant Francesc (1595)
Maria Vivot, enterrada a sant Francesc (1622),esposa de Joan Pí.Del carrer de Monti-sion.
Nicolau Vivot, enterrat a sant Francesc (1603). Vivia en el carrer del Segell (Jaume II)
Pere Vivot, conseller per l'estament militar (1479)
Pere Vivot de la Cavalleria d'Ariany (1603)
Ramon Vivot, sepulcre a sant Francesc (1564)