Yarza

José Yarza Colomar, president del Sindicato Médico Libre i tinent de batle del partit postfranquista PP a Palma (1991)
Enrique Yarza González, dirigent de Fuerza Nueva, partit franquista (1983)
Antonio Yarza de San Pedro (1936), tinent de batle franquista (1954)


Ponç Ynard (1233)


Ysasi


José F. Ysasi González, comandant d'artilleria, cap de la OJE i del Tribunal del Consell de Guerra, Causa 978  (1937) (1940) (1941)

Mariano Ysasi González, membre del Requetč (1932) i de la División Azul que va combatre a favor dels nazis

Mariano Ysasi Gordon , de la OJE franquista, delegat provincial de la joventut (1972)

Rafael Ysasi Ransome, coronel d'artilleria, absolutista tradicionalista, integrant de la  franquista Comissió Depuradora de Balears  (1930) (1937) (1942) (1948)

Yvanies, Ibŕńez

Alonso Yvŕnies (1544)

Aries Yvŕnies, castellŕ d'Alaró (1241) (1247)