Any 1574 a Mallorca (Ixent)

Any 1574-Incentius per al desenvolupament tŔxtil. Felipe II contra el sistema d'insaculaciˇ vigent.

Any 1574 - Cosme Gener fon la campana de n'Eloi.


30 de marš de 1574- Es rebaixa un terš el dret del segell de tots los velluts, satins, damasos, tafetans, gorguerans, quiĚs tixeran ab la present illa venguts que sien los velluters de fora Regne. (ARM, AGC, 39, 76.).

Abril de 1574 - Mateu Llopis menor acaba el retaule de la Concepciˇ per a l'esglÚsia del monestir de Santa Elisabet i cobra per aix˛ 103 lliures.

21 de maig de 1574-Contracte amb LluciÓ Arbona i Antoni Canals Bertran, sollerics, per fer un retaule destinat a l'esglÚsia de sant Joan de DeiÓ. (Llibre de l'obra de l'esglÚsia de DeiÓ).

28 de maig de 1574 - SentŔncia contra Amet que amb el seu fill Abram ha pres en el camÝ de Lluc a Gabriel Mayrata de 12 anys, missatge de Lluc, al que han escanyat, robat la roba i llanšat a un avenc.

"retent sa justicia conforme inseguint la conclusio en lo real consell feta, mane lo dit Amet esser tret dels carcers reals y posÔt sobre un carreto y posÔt ab un pal corregue la Ciutat per los lochs acustumats de aquella y sie aportat anel loch de supplici y en la via sie attenellat ab tanalles fogatjans, talment que lo seu cos sie mascerat; y aprŔs en lo loch del supplici sie degollat per lo coll en guiza que muyre y la anima sie seperade del cos y del cos sien fets quatre corters, peršo que a ell sie castich y als altres terror y eximpli: y Guart si qui
guardar si ha, car qui tal farÓ tal cobrera"

30 de maig de 1574

Henri III de Valois,rei de Franša (i de Pol˛nia)

Mor Charles IX rei de Franša.Henri de Valois,rei de Pol˛lia torna a Franša per accedir a la corona

Neix Giulio cesare Procacini a Bol˛nia

RegÚncia de Catherine de Medicis a Franša

Juan Ortiz de Zßrate funda la ciutat de San Salvador, avui Dolores, a Uruguai.

21 d'agost de 1574 - Jo Joanot Steva Sunyer fas testimoni com mestre Rafel Guitard, pintor, ha rebut de m.░ Jaume Nicolau, altre dels obrÚs de Sta. EulÓlia, tretsa liures, dich XIII liures, y sˇn: as˛ Ús XII liures per la pintura de la pastera de St. Joseph, y los vint sous sˇn a bon compte per la figura de St. Hieroni.(Arxiu Parr˛quial de santa EulÓlia-Llibre de l'Obra, 1573-1577, f.54)


1 d'octubre de 1574 -Jo Steva Steva Sangles, argenter, fas testimoni com mestre Rafel Guitars,pintor, ha rebut de m.░ Jaume Nicolau, altre dels obrÚs de Sta. EulÓlia, tretza liures, dich xiii liures, so Ús dotsa liures deu sous a compliment del pintor per deurar la figura de St. Yeroni de Sta. EulÓlia, per deu sous per compte de la pastera de dit Sant.
(A. P. Sta. EulÓria. Llibre de la Obra 1573-1577, f.░ 54 i 55.)

4 d'octubre de 1574-Arriba a Mallorca el nou bisbe Joan Vich i Manrique.

Any 1574 - Marc MartÝ Ús nomenat vicari general.

20 d'octubre de 1574 - Felipe II escriu al lloctinent Urries en relaciˇ a la intervenciˇ en la insaculaciˇ mitjanšat l'eliminaciˇ de les persones de "baxa suerte y pocha autoritat" posades en els sacs dels oficis en temps del lloctinent interÝ Nicolau de Pacs i proposa la seva eliminaciˇ a Urries i la posada en marxa d'una nova insaculaciˇ.

31 de desembre de 1574- En lo any 1574 fe la oraciˇ depresa de Mallorca frare Antoni Pont, doctor en arts y sacra theologia, frare de la Santissima Trinitat.


endavant