Any 1529


Any 1529- El mallorquí Perot Tarongí (Torongi) i Niccolò Beccadelli di Bologna estableixen una banca a Palerm.

8 de gener de 1529 - La presència de tres fustes de moros que assetgen Mallorca fan que la Universitat determini una provisió de 1000 lliures mallorquines per al menys quatre fustes que no han de tenir menys de 15 bancs. (Llibre de Determinacions de la Universitat de Mallorca de 1520 a 1530)

El 10 de gener de 1529 -Pere Servera, fill de Pere, hereda del seu pare Benifatget a Artà.

Febrer de 1529. El virrei arresta Lleonard Comelles i Antoni Simó i dona guiatge als seus domicilis (ARM-RA-ECC 1525-1529 f. 166v)

28 de maig de 1529-Carlos de Pomar va a Bunyola a conseqüència de l'homicidi de Joan Palou de Son Terrassa.

2 de juny de 1529- En el convent del Carme el Col·legi de doctors en lleis aprova les seves ordenances.

4 de juny de 1529- Joan Masiques contracta la construcció de l’orgue per a l’església del convent de sant Francesc.


25 de juliol de 1529- El rei informa que, davant el seu proper viatge a Itàlia, ha nomenat la seva esposa, la emperadriu Isabel, com a Lloctinent i Procuradora general en els regnes d'Aragó, València, Mallorca i Sardenya, Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya.


 


Porta del cor de la Seu. Obra de Juan de Salas (1529)

endavant