9 de gener del 638

Comença el VI Concili de Toledo.




11 de març del 638

Mor Sofroni, patriarca de Jerusalem



endavant