Per una gestió responsable de les inversions públiques.

El Parc de les Estacions

 


Els arquitectes sotasignants, alarmats pel que hem pogut veure del que volen fer els nostres polítics locals i autonòmics en el Parc de les Estacions de Palma i el seu entorn, volem manifestar el nostre punt de vista, tant pel que fa a la proposta, com a la forma en què aquesta s´ha donat a conèixer als ciutadans.
En primer lloc s´ha de dir que consideram que el soterrament de les vies del tren en el seu pas per Palma és una iniciativa absolutament necessària per poder eliminar aquest tall a la trama urbana. Ara bé, també s´ha de dir que tot això ja s´hagués pogut plantejar ara fa cinc anys si l´Ajuntament, essent batle Joan Fageda, no hagués volgut realitzar a corre-cuita -abans de les eleccions- el Parc actual, adjudicant el projecte i l´obra per un procediment -el de concurs d´empreses- que ja va ser contestat per bona part dels professionals i plataformes ciutadanes.
Però si aquella va ser una ocasió perduda per a la ciutat, correm el risc que aquesta, que podria esmenar les mancances de l´anterior, no acabi essent un exemple històric de mal ús dels doblers públics -desfent un parc acabat de fer-, malgastant-los en iniciatives desproporcionades i en bona part innecessàries, si el que vertaderament es vol és resoldre i millorar l´arribada del transport públic a Palma i l´espai lliure que el seu soterrament genera.
Per començar, el procediment actual encara és pitjor que el de fa uns anys, donada l´opacitat amb que s´ha duit a terme l´adjudicació i redacció del projecte, i, sobretot, per tot allò que aquest preveu. Amb aquesta forma d´actuar, només s´aconsegueix despertar suspicàcies o si més no dubtes raonables.
Per exemple, a què respon aquest augment desproporcionat del número d´andanes i vies? Pensam que decisions com aquesta s´han d´adaptar a les necessitats reals de l´illa i han de respondre a un estudi detallat que permeti una previsió raonable i raonada del número d´usuaris, un estudi que fins ara no s´ha donat a conèixer.
També pensam que el projecte d´estació ha de tenir com objectiu prioritari no interrompre el servei actual fins al centre, cosa que seria perfectament possible amb una actitud realista que contemplàs el soterrament per fases de les vies.
Pel que fa a l´´estació d´autobusos prevista, no té cap sentit el voler situar-la davall el Parc de les Estacions. Si realment fos necessària una nova estació, perquè l´actual -inaugurada també fa menys de cinc anys- ha quedat petita, hi ha moltes alternatives millors que enterrar-la, amb el perill que això comporta.
Tampoc pareix que convertir el carrer de Jacint Verdaguer en una via ràpida d´entrada del trànsit fins el centre resolgui els cosit de la trama urbana, sinó que encara agreuja la situació actual. I el mateix es podria dir del nou aparcament -i de la zona comercial- que es preveuen soterrats davall el parc, dos elements que provoquen un increment de la circulació rodada i hipotequen innecessàriament el tractament en superfície de l´espai públic.
Per tot això, demanam a les institucions implicades, Govern i Ajuntament, que reconsiderin la totalitat de la proposta actual. Palma, i sobretot els seus habitants, es mereixen que decisions de tanta importància per al seu futur es prenguin valorant adequadament totes les alternatives possibles, dedicant-hi el temps que faci falta, amb els estudis necessaris -de transport, d´infraestructures, de mobilitat...- i amb el debat ciutadà que correspon a una forma de governar democràtica i transparent, perquè l´espai públic és molt més que l´element residual que queda a la ciutat després de fer-hi davall un aparcament o una zona comercial.

MANIFEST SIGNAT PER 250 ARQUITECTES