AQUESTES BONIFICACIONS A LES EMPRESES LES PAGAM TOTS

LA REFORMA LABORAL ÉS AL SERVEI DE LA PATRONAL