Memòria històrica del Pacte de Progrés

 

El grup Esquerra Unida-Els Verds en el Consell de Mallorca ja ha demanat al Servei de Disciplina Urbanística un acurat informe sobre la legalitat o no de la construcció a Son Noguera. EU-Els Verds han considerat aquest tèrbol afer "muy preocupante" ja que el conseller de Medi Ambient "puede haber infringido la legalidad urbanística" pel que fa referència a la Llei d'Espais Naturals i a la Llei de Sòl Rústic. Igualment l'actual batle de Puigpunyent, el socialista Josep Muncunill, ha declarat que d'haver-hi una possibilitat legal per aturar aquesta l'obra del senyor Miquel Àngel Borràs ell seria partidari d'aturar les obres ja que "la construcción provoca un fuerte impacto paisajístico". El batle socialista ha declarat que "sería el primero en tirar todo el expediente para atrás". El GOB ha demanat igualment a l'Ajuntament de Puigpunyent que aclareixi aquesta obscura operació i que s'informi a l'opinió pública. (Miquel López Crespí)

 

 

Borràs (UM), el conseller de Medi Ambient que no estima Mallorca

 

 

Per Miquel López Crespí

http://www.mallorcaweb.net/lopezcrespi/

 

És increïble tot el que s'esdevé amb el conseller de Medi Ambient Miquel Àngel Borràs i el gran casalot que es construeix dins d'uns terrenys declarats "Àrea Natural d'Especial Interès" per la Llei d'Espais Naturals aprovada pel Parlament el 30-I-1991. Aquesta manca de sensibilitat en la defensa i conservació del nostre paisatge precisament per un polític encarregat de tenir cura d'aquests aspectes de la llei i de la preservació de la nostra terra, és esfereïdora. Maria Antònia Munar faria molt bé en decretar la dimissió del personatge que, de seguir per aquest camí, l´únic que pot fer és posar pedres en el projecte polític que representa UM. D'aquesta manera no podem salvar Mallorca de les urpes dels depredadors de territori i recursos naturals. Aquí no hi valen les pobres justificacions del conseller Borràs quan afirma que "té tots els papers i l'obra és legal". Nosaltres pensam que també és legal no destruir una àrea d'especial interès. Igual que el senyor Miquel Àngel Borràs no ha dubtat ni un moment en fer malbé el nostre paisatge podria haver escollit "legalment" no bastir aquest edifici de tan mal gust i ajudar així a preservar Son Noguera. L'ètica i la moral són essencials en tot polític i el paperam "legal" que ens mostra el conseller l´únic que confirma és la intel× ligència del voltor que sap com aconseguir la carnassa que necessita per a engreixar. El que hauria d'haver fer un conseller de Medi Ambient com pertoca davant casos semblants, si de veritat estimàs Mallorca, és alçar la veu en el Consell per provar de mudar les lleis que fan possible fets com els que comentam.

L'"afer" de la venta de Son Noguera, l'obscura participació de l'exalcalde de Puigpunyent en l'operació, embruten molt més la imatge del polític d'UM. Un batle que era el representat legal de l'anterior propietari (un àrab que va marxar de l'illa en no poder construir en aquesta mateixa zona). Poc temps després, per no se sap quines modificacions "legals", el senyor Borràs (que ha comprat una finca a la baixa), amb l'assessorament del batle, troba els ajuts pertinents per a poder bastir el seu casalot. Quina misèria tot plegat! Mallorca i els mallorquins no necessitam gent que no estima la nostra terra, aquesta mena de polítics aprofitats que no tenen escrúpols i fan malbé paisatges singulars i recursos primordials.

Els especialistes en medi ambient (evidentment no és el cas del senyor Borràs!) han declarat que la zona de Son Noguera, en el cor de la Serra de Tramuntana, és una àrea d'especial valor natural i ornitològic. Muntanyes de més de vuit-cents metres d'alçada com el de sa Fita del Ral o el torrent de Son Vic li donen un aire únic i especial ara fet malbé per una malgirbada construcció.

En aquests casos, senyor Borràs, el seu paper era el de donar exemple -per això és un polític al qual pagam amb els nostres impostos-. No val amagar-se rere covardes explicacions de "legalitats" que, en repetir-les una vegada rere l'altra, només destaquen una manca ètica esborronadora. UM l'hauria de cessar de forma immediata. Una altra possibilitat seria que vostè dimitís sense necessitat del decret de la presidenta del Consell. Vostè ja no té res a fer en política, senyor Borràs. Les fotografies que publiquen els diaris de les Illes fan ben evident el que prova d'amagar amb excuses de mal pagador. Ara tothom ja sap -una imatge val més que mil paraules!- on arriba el seu "amor per Mallorca!, quina és la seva política per a salvar la nostra natura, la Serra de Tramuntana, els espais naturals que tant estimam els mallorquins. El grup Esquerra Unida-Els Verds en el Consell de Mallorca ja ha demanat al Servei de Disciplina Urbanística un acurat informe sobre la legalitat o no de la construcció a Son Noguera. EU-Els Verds han considerat aquest tèrbol afer "muy preocupante" ja que el conseller de Medi Ambient "puede haber infringido la legalidad urbanística" pel que fa referència a la Llei d'Espais Naturals i a la Llei de Sòl Rústic. Igualment l'actual batle de Puigpunyent, el socialista Josep Muncunill, ha declarat que d'haver-hi una possibilitat legal per aturar aquesta l'obra del senyor Miquel Àngel Borràs ell seria partidari d'aturar les obres ja que "la construcción provoca un fuerte impacto paisajístico". El batle socialista ha declarat que "sería el primero en tirar todo el expediente para atrás". El GOB ha demanat igualment a l'Ajuntament de Puigpunyent que aclareixi aquesta obscura operació i que s'informi a l'opinió pública. En el moment de redactar aquest article el PSM encara no s'havia pronunciat al respecte però tots els seus votants i simpatitzants esperen una declaració d'acord amb la històrica posició del nacionalisme d'esquerres de defensa de Mallorca i dels seus espais naturals.

Coincidint amb totes aquestes intervencions cal remarcar les de l'arquitecte municipal de Puigpunyent i de Banyalbufar, el senyor Miquel Sureda, confirmant que el casalot del conseller s'havia bastit "en un promontorio". Recordem que la Llei d'Espais Naturals i la Llei de Sòl Rústic prohibeix expressament la construcció d'habitatges en zones elevades. Com molt bé comentaven els nostres companys de la secció "Impresiones": "El artículo 11 hace referencia a las zonas que dentro las ANEI están catalogadas como de 'alto grado de protección' y el promontorio en el que el conseller de Medi Ambient se edifica a casa es de 'alto grado de protección'. Incluso el propio Borràs afirma hoy que recuerda que según indicaciones de los técnicos municipales se tuvo que retirar 25 metros sobre el proyecto inicial porque se hallaba sobre una zona de máxima protección".

Però aquí ja no es tracta tant -que també és summament importat- "tenir tots els papers en segellats". Del que es tracta -ho hauria de saber el conseller de Medi Ambient- és de preservar els espais naturals de l'illa i, sobretot, de donar exemple als ciutadans. Les paraules del conseller dient que desconeixia alguns punts de les lleis que ha de defensar no són de rebut i, aquestes mateixes declaracions ja haurien de bastar per a la seva dimissió immediata. Un conseller de Medi Ambient, senyor Borràs, no pot descarregar en els tècnics la responsabilitat d'una obra que fa malbé Son Noguera i la Serra de Tramuntana. Un conseller de Medi Ambient no pot dir que li preocupava (fent referència a la construcció del casalot de mal gust que s'ha bastit) "que alguien antes o después tuviese algo que decir". Vostè, com a conseller té el deure i l'obligació de conèixer les lleis que ha d'aplicar i, moralment, com a alt càrrec d'un partit en el poder i que diu defensar Mallorca, ha de ser summament exigent, per damunt de tot, amb vostè mateix. La seva malifeta, senyor conseller, no solament l'ha tacat políticament i l'ha senyalat com a un polític poc honest, sinó que ha fet un mal irrecuperable a la imatge d'UM i del nacionalisme conservador que, en les properes eleccions pot pagar, amb una minva important de vots, aquesta provada manca de sensibilitat mediambiental.

 

Publicat en El Mundo-El Día de Baleares (7-III-02)