CIFRE

Cognom  documentat l’any 1230 (Ramon Cifre)

L’any 1344 Romeu Cifre de Santa Margalida va vendre un bou per 6 lliures.

L’any 1370 Bartomeu Cifre de Felanitx va ser absolt de la mort de Pere Cabrer.

L’any 1388 Romeu Cifre, va cometre adulteri amb l’esposa de Pere Palou. L’any 1391 va ser instigador de l’avalot antijueu, i acabà penjat.

L’any 1390 Joan  i Bernat Cifre, vivien a l’illeta del Mur, Parròquia de Sant Miquel de Palma, davant Santa Margalida

L’any 1468 Bartomeu Cifre, picapedrer, va ser contractat el 28 de juny per arreglar un forat a la muralla de Sa Portella. Era de Felanitx i gendre del picapedrer Guillem Vilasclar,.

 l’any 1478  Joan Cifre, era espaser de Sa Verdera, Parròquia de Santa Eulàlia de Palma, i també hi havia un Joan Cifre, conrador de l’illeta de Joan Domènec a Santa Eulàlia. Pere Cifre, el mateix any, era espaser de l’illeta de Pere Albert a Santa Eulàlia, i un Pere Cifre era picapedrer al Call.

L’any 1492 Antonina Cifre Vilasclar de Felanitx estava casada amb Joan Camps.

L’any 1510 Isabel Cifre, monja que digué veure un àngel davant el Crist de les Llagues (1493) va fundar el Col·legi de La Criança a Ciutat per a l’educació de nines benestants.

L’any 1512  Joan Cifre era teixidor de lli de l’illeta de Déu lo Vol a Santa Eulàlia i Pere Cifre, bracer.

L’any 1513 Martí Cifre era de la Marina de Manacor)

L’any 1516 Miquel Cifre, i Daniel Cifre (1520) eren d’Assarell,  Pollença.

L’any 1518 Joan Cifre era aprenent de peraire amb Miquel Martorell de Pollença.

L’any 1522 Marc Cifre de Felanitx , agermanat, va ser apunyalat per les tropes del procurador reial.

L’any 1523 Miquel Cifre de Santanyi, agermanat, va morir en el combat davant la Porta de Jesús de Ciutat. El mateix any Bartomeu Cifre, agermanat que assetjava el castell de Santueri va morir de pesta. Bernat Cifre, ferrer de Sineu, també agermanat, va morir de pesta en la defensa de Ciutat. Durant aquest any, Cosme Cifre, que era forner, va fer de morro de vaques (encarregat de les execucions). També hi va haver un agermanat de nom Antoni Cifre d’Algaida.

L’any 1535 Bàrbara Cifre vivia a Manacor

L’any 1619 Bartomeu Cifre que era batle reial a Pollença va ser assassinat.

L’any 1625 Mateu Cifre de Biniarroi era casat amb Esperança Mateu.

El 13 de juliol de 1643, un frare dominic de cognom Cifre va ser ferit a tirs d’arcabús.