Any 1658-Bandolerisme

Any 1658-Els trinitaris sol·liciten de Felipe IV llicència per a la captació d'almoina per a la redempció de captius.

2 de gener de 1658-Mor Joan Coll de Selva, ferit d'una arcabussada.

28 de gener de 1658 - Maria de Berard Descallar es casa amb Antoni Gual.

30 de gener de 1658-
"Nos Don Diego Escolano, ....bisbe de Mallorca,....ordenanm y manam a tots los clergues y tonsurats, viudos y conjugáls, qui voldran gaudir del for ecclesiastich y tindran ministeri, que aporten y deguen aportar y anar vestits ab habits clericals, ço es sotana y capa negre fins al jonolls, de manera que sien coneguts per tals clergues tonsurats y diferenciats dels altres qui nou son; ab apercebiment que no anant vestits ab la decencia ques deu y  manen dits sagrat consili y constitucions synodals, no gaudiran del for ecclesiastich y serán tinguts per mers llaichs"


27 de març de 1658 - Mateu Moragues Pont de la Terra compra a Andrea Jaume i Joan Suau, esposos, una casa en el carrer de sant Miquel.


març de 1658 - Mor Lluís Soler després d'un combat contra corsaris musulmans a vista de Cartagena.

30 de maig de 1658- Gabriel Alemany de Son Serra ha de ser a partir del 5 de juny (Pentecosta) el nou batle d'Andratx i els jurats : Pere Alemany de Son Tió, Maties Ensenyat , Antoni Bonet i Antoni Joan de Son Prim.

3 de juny de 1658 - El jutge del Pariatge invalida l'elecció dels dos Alemany a Andratx sota pena d'establir una sanció de 50 lliures, fonamentant-se en que el Gabriel era qüestor per a la redempció de captius i en que el segon era pregonat per causa criminal, però l'Inquisidor  major obliga al Consell a mantenir els Alemany. Davant els fets el Consell decideix suspendre el jurament, però no la votació ni el nomenament i el jutge del Pariatge decideix executar la multa de 50 lliures al batle i imposar-ne 200 lliures més als jurats cas de no invalidar l'elecció. No obstant el Consell es nega a obeir i expulsa de la vila als agents del tribunal que procedien als embargaments.


24 de juny de 1658- L'algutzir reial Josep Bauzà és assassinat de dues arcabussades i enterrat al vas de la Mare de Déu del Confaló de santa Eulàlia.

1 de juliol de 1658- Bartomeu Verd fa donació al convent de Lloret d'una quarterada i un quartó de terra a s'Era Vella.

2 d'agost de 1658-  Ramon Despuig Rocabertí obté el títol de comte de Montenegro.

15 d'agost de 1658- Esteve Celià, fill de Miquel, pren possessió com a amo durant tres anys, de la possessió del Fangar a Campanet, propietat del pare Miquel Socies de Fangar, de la Companyia de Jesús, amb el bestiar inclòs per valor de 80 lliures,  a canvi d'una renda anual de 350 lliures.

15 d'octubre de 1658 - Troben el cadàver de Pere Jordi Alemany de l'Alqueria a dues-centes passes de la casa ferit en el cap de tres trets. El seu assassí al servei dels Canamunt, Joan Perpinyà de Can Sampol, va aconseguir fugir de Mallorca.

17 de novembre de 1658-Enterren Margalida Bover, filla del mercader Francesc Bover al vas dels Bover davant la capella de sant Julià a sant Francesc.


25 de novembre de 1658-Mor Miquel Brondo, cavaller de Calatrava.


4 de desembre de 1658 -Arriben a Mallorca des de València les quatre primeres monges dominiques per a fundar santa Catarina de Sena. Són, Margarida de la Torre, Victòria Simancas, Joana Baptista Salt i Maciana Balaguer que en principi s'allotjaren a la casa del Sagristanat.

endavant