Any 1661

Any 1661- Sepultura del Col·legi de Picapedrers de Santa Eulàlia.

2 de gener de 1661-Neix Joan Despuig Martínez de Marcilla, comte de Montenegro i Montoro.

20 de gener de 1661 - Bateig a l'església de sant Miquel d'Elisabet Oms Arbona

13 de febrer de 1661 - Bartomeu Ferrà és el nou rector de Puigpunyent.

17 de febrer de 1661-Fundació del convent de santa Catarina de Sena.

29 d'abril de 1661- El Tribunal del sant Ofici aporta una imatge de sant Pere a l'altar major de sant Domingo. Pere Zaforteza Verí és oficial del tribunal.

6 de maig de 1661 - Els jurats atenent les conseqüències de la insalubritat dels tints prop del convent d'Itria constatada per les basses empantanades i fems a prop del Tirador i del camí de Jesús al costat dels tints de Rafel i Joan Pont de la Terra i la demanda d'instal·lació de nous tints per Pere Antoni Ripoll determinen que s'han de tapar els llocs on s'aboquen aquestes aigües (Llibre Extraord. dels Jurats de 1660 a 1661.)

26 de maig de 1661 - Benedicció per Joan Baptista Çafortesa de l'església nova del Convent de la Mercè.

10 de juny de 1661- Mor assassinat Fra Rafel Ferrer.

 5 de juliol de 1661 - Jaume Canals,Antoni Morrelles, Joan Baptista Sunyer i Antoni Arabí armen per 35.647 pesses de vuit i quatre rals castellans les fragates La Almiranta, La Capitana san Antonio, La Águila Doble, la Beato Gaetano i la sant Francesc.

17 d'octubre de 1661- Reial Privilegi d'exempció d'imposts fins a 20.000 ducats sobre els censos per al convent de santa Catalina de Sena.

segueix