La Germania de Mallorca

en versió escrita

per

Llorenç Buades CastellJoanot Colom, instador

obra de Gabriel Reiners (1856)

    D'aquells anys--veure-

        Pròleg

Any 1520  Any 1521 Any 1522 Any 1523  Any 1524       

       Cloenda