Any 1233

Bellpuig

Any 1233-Fundació de Santa Maria de Bellpuig.

Any 1233 - Concessió a Pere de Vilaragut del dret de construcció d'un castell sobre l’alqueria Beniarri.


Any 1233-Troballa a Manacor d'una Verge-Màrtir de Siracusa.


Any 1233- Alemany de Sàdoa obté de Nunó Sanç una mesquita de nom Rabig a Porreres i un hort i cases junt a l'Almudaina.


Any 1233- Pere de Portugal convé l'encunyació de moneda a Mallorca.

Alpic

Teix d'Alpic (Sa Granja)

Any 1233- La vall d'Esporles és cedida a Alemany de Sadoa.

Any 1233- Gasto de Bearn dóna a Pere Morell les alqueries de Inmalasen, Aben Nasar Aben Abdalla Aben Ubeyd Dalla i Pusella i un molí.


Any 1233- Beniarri (Sa Bastida- Alaró ) és donada per Gastó de Bearn en feu a Pere de Vilaragut.


6 de gener de 1233 - Ferran  III de Castella inicia el setge de la ciutat d'Úbeda que culmina amb la seva capitulació.


15 de gener de 1233 - Pere de Circio i Jaume de Nivella són els cònsols dels homes de Montpeller a Mallorca

11 de febrer de 1233 - Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, fa donació a Bernat de Besaldú d'una porció de terra que té a Felanitx. (FRB doc.264).


El 28 de febrer de 1233- Llorenç Barcelona s'estableix a dos antics albergs sarraïns vora l'hort de Guillem de Montgrí, a Ciutat. Vora el mateix hort hi té unes cases Bernat d'Empúries.


El 28 de febrer de 1233-Alemany de Sadoa obté de Nunó Sanç terres a Esporles i a Felanitx (Rabig i l'alqueria Lluc) . Aportarà 3 cavalls armats a la defensa.


Dia 22 de març de 1233 Jaume I confirma a Lleida les franqueses de Mallorca i arma cavaller a Ramon de Montcada.


Dia 17 d'abril de 1233- Ferrer de Valls obté part de l'alqueria i el rafal Baneres al camí de Manacor.

20 d'abril de 1233 - Inici de la Inquisició mitjançant l'edició de dues butlles del papa Gregori IX


Dia 21 d'abril de 1233 l'ambaixador genovès Humbert Volta obté el permís d'establiment de cònsols a les ciutats dominades pel rei Jaume I.


Maig de 1233 Jaume I concedeix als genovesos el dret a tenir un consolat a Mallorca.


5 de maig de 1233 -Pere Berard compra una casa i un hort a Ciutat (Un bastió de la muralla és conegut per bastió de Berard).


7 de maig de 1233 -Mateu de Sabadell rep 10 jovades de terra a Canarrossa.


10 de maig de 1233- Martí de Tortosa, Ponç Salard, Raimon Botet, Guillem Serpeller i Ponç Ynard reben de Nuno Sanç  unes cases a l'altra costat de la Riera (a Santa Creu o a Sant Jaume).Guillem Vives obté del mateix Nuno una casa a prop de Sant Nicolau, i Pere Daroca obté tres obradors.


12 de maig de 1233- Pere Gibot obté de Nuno Sanç una casa que abans era mesquita.


13 de maig de 1233 -Joan Garcia obté una algorfa de Nuno Sanç a la zona repartida al homes de Marsella (a prop del carrer del Sindicat actual).


14 de maig de 1233- Raimon Gaiol compra dues jovades de terra a Canarrossa.


23 de maig de 1233-Berenguer de Canes obté de Nuno Sanç una casa a l'altra costat de Sa Riera (Sant Jaume o Santa Creu).


26 de maig de 1233 -Ramon Saumater compra la vinya d'Argentera (Bunyola) a Bernat Crespí.


27 de maig de 1233 -Nuno Sanç promet a Humberto de Volta la protecció dels genovesos a Mallorca.


29 de maig de 1233 Esteve Fuster obté dos obradors de fuster davant Santa Eulàlia que eren de Nuno Sanç, i Guillem Daviu, obté dues estances a l'altra costat de Sa Riera (Sant Jaume o Santa Creu).


31 de maig de 1233 Pere de Portugal confirma a Humberto de Volta la pau amb els genovesos.


5 de juny de 1233 - Eclipsi de sol

6 de juny de 1233 - Ceyt Abenceyt i Juccef Amocatil, jueus,obtenen unes cases de Nuno Sanç al Carrer (Call) de Ciutat.

8 de juny de 1233 - Guerau Jautzpert té un hort al Carrer de la Mar de la Ciutat de Mallorca

9 de juny de 1233

Galliciano de Medina obté a Manacor les alqueries de Baniaup i Banifunnina, de Nunó Sanç,i aportarà un cavall armat a la defensa.

Pere de Portugal és rebut per el papa Gregori IX


10 de juny de 1233-Nunó Sanç dona Alpic (Sa Granja-Esporles) a l'abat de Poblet per a la construcció d'un monestir cistercenc.


11 de juny de 1233-
Gregori IX concedeix a tots els fidels cristians que viuen en els regnes d'Aragó i Navarra i regions veïnes tres anys d'indulgència si passen a viure a Mallorca. El mateix dia autoritza a l'Infant Pere de Portugal, senyor de Mallorca, perquè tots els clergues que acudeixin a Mallorca per a exercir els sagrats ministeris puguin continuar percebent integramente els fruits dels seus respectius beneficis.

11 de juny de 1233 -Rotlan de Cambrils,sabater, obté un obrador de Nunó Sanç davant Santa Eulàlia.     

13 de juny de 1233 -Petrino Marescalco i la seva esposa Maria obtenen un obrador de Nunó Sanç a prop de l'Almudaina.

17 de juny de 1233

Raimon Fiveler i la seva esposa Arnalle obtenen una casa i un solar davant la Síquia (Carrer de Sant Miquel)

Ferrer de Montsó i la seva esposa Morlana obtenen un obrador a la Plaça davant la Síquia (Carrer de Sant Miquel)
25 de juny de 1233 - Martí Pérez de Eza obté Adzó i Adzona (Manacor) de Nunó Sanç amb l'obligació de servir amb un cavall armat.

Agost de 1233- Ratificació de l'aliança de Pisa amb Jaume I.

3 de setembre de 1233- Bernat de Bonastre i Ramon ses Codines compren a Oliver de Manresa la meitat d'unes cases a Manresa, dues quarterades de terra a Ciutat, i una jovada de terra a Benigalip (abans Montuïri, ara Lloret) per 35 sous malguresos.
(ARM RP-XIII, núm. 22)

12 de setembre de 1233, Bernat d’Ebrines dóna a Oliver d’Utielz «unam iovatam terre in alqueria de Benigalip in illo quartone quod affrontat ex una parte in honore Raymundi de Fonte et de alia in honore Jaquesii et de tertia parte in honore hominum Minorisze» (ARM RP-XIII, núm. 23).

13 de setembre de 1233- El notari Berenguer Company canvia  el rafal Algar, de tres jovades i situat a Montuïri amb una alqueria  de Joan Caldès a Inca que abans era de Martí Benahut (FRB II, 512-513)

Octubre de 1233 -Guillema, filla d'Anèlia, quondam, obté
quasdam domus in Almudayna confrontants amb un forn.(BSAL, XV. 1913. 241-256 i 273-285: Reg. 272).

10 d'octubre de 1233 -Vives de Fontanelles obté per donació de Pere d'Agen, procurador de Nunó Sanç un rafal situat a la Bastida feta pel rei En Jaume, amb 3 jovades de terra a Biniforani.
(ARM RP-XIII, núm. 26).

15 d'octubre de 1233- El bisbe Cabanelles fa donació d'un honor i de l'algorfa Lalaguiz de 10 jovades a les monges de santa Margalida.

endavant