Any 1234

Any 1234- Abu-Zakariyya Yahya ibn Abd-al-Wàhid, almohade, expulsa  els mallorquins  Banu Ghaniya cap al sud de Constantina i a la Tripolitana.

Dragonera

Any 1234-Les illes Dragonera i Pantaleu donades a Bernat Basset.

14 de gener de 1234 - Ramon Ripoll rep de Pere d'Agen, lloctinent de Nunó Sanç 3 jovades de terra a Biniforani (Bunyola) vora la  muntanya de la Bastida i l'honor de Vives de Fonatanelles (FRB 487  DRM. num.14- ARM,
RP-XIII, n. 164)

25 de febrer de 1234, Bernat Ebrines o Ebrinis, donava en alou a Berenguer de Segarra una  jovada de terra a l’alqueria Benigalip
«Unam jovatam terre in alcharia que dicitur Benigalip que est de portione hominum Minorise et affrontat ex una parte in honore Raimundi de Fonte et de alia parte in honore Jaquesii et de alia parte in domibus alcharie predicte et de alia parte in honore hominum Minorisse» (ARM. RP-XIII, n. 30).


25 de febrer de 1234- Ramon Ses Codines compra la jovada de terra de Benigalip i la meitat d'una casa a Ciutat a Berenguer de Segarra.


20 de març de 1234 - Ferrer d'Olzet, batle de Nuno Sanç, dóna i estableix a Ferrari Gili, hospitaler de l'hospital de Santa Eulàlia, i a Ferrer d'Osca un obrador situat vora les cases de Pere Martell que afronten amb tres carrers i amb la plaça.

7 abril 1234 - Mor Sanxo VII, el Fort, rei navarrès.

16 d'abril de 1234 - Mor Riccardo Maresciallo, III comte de Pembroke.

24 d'abril de 1234 -A Castella , el rei Ferran III dóna la ciutat de Magacela a l'Ordre d'Alcántara a canvi de la ciutat de Trujillo .

11 de maig de 1234 -Bernat Guillem, sagristà de Girona, obté Arraxa, en el Pla de Catí, en emfiteusi del comte Hug d'Empúries.


27 de maig de 1234 - Lluís IX de França es casa amb Margarida de Provença

18 juny 1234 - Mor l'emperador  japonès Chūkyō,(n. 1218).
 
23 d'agost de 1234- Bernat Tortosa ven una jovada de terra de Benigalip (abans Montuïri i ara Lloret) a Ramon ses Codines.


endavant