Any 1267

Any 1267 - Mor Guillem de Torrella.

Any 1267- Opus maius.- Roger Bacon. Tractat d'oftalmologia.

Any 1267- Jaume I sol·licita del papa Climent IV la infeudació del Regne de Sardenya.

10 d'abril de 1267 - Neix Jaume II el Just, rei aragonès.


4 de juny de 1267 - Mor Enric de Vianden

18 de juny de 1267 - El Papa nega el dret imperial d'Alfons X

14 de juliol de 1267- Bernat Roig i la seva  muller Naurenga venen a dona Picasal una taula de venda de pans a la plaça prop de la Carnisseria de Ciutat, confrontant amb altres taules.

29 de setembre de 1267- Mateu Ramon, procurador i administrador de l'Hospital de Santa Maria Magdalena de Ciutat de Mallorca, fa establiment d'un hort i diverses cases de la ciutat, situats a la porció del comte d'Empúries a Guillem Net (Biblioteca de Catalunya. Perg. 479, Reg. 21122)


endavant