Any 1279

Any 1279-Les monges de Santa Margalida s'estableixen aprop de la Porta de l'Esvaïdor  o de Santa Margalida.

Any 1279-Arnau Burgues Berga és el procurador reial. Els jurats són: Pere Torrella, Bernat Valentí, Renovard de Malbosc.


Any 1279-A Tunísia governa Abou Ishas germà d' Abou-Abd-Allah-El-Mostansir.

Any 1279- Inici de les obres del Castell Nou de Nàpols (Castel Nuovo) dirigides per Pierre de Chaule.

Any 1279-Gonçal de Verí és el propietari de Gossauba (Sant Joan).

Any 1279- Jaume II, rei de Mallorca, concedeix a Berenguer Talaioca el rafal S’Arboçar de Coanegra.

Any 1279- Borràs Sa Bassa estableix a Isaac Barchi, jueu, unes cases a la vila d’Inca.Any 1279-Fundacio de l'església de Sant Elm.


El 20 de gener de 1279 va fer-se una composició entre el rei Pere d'Aragó i Jaume II  a Perpinyà que va situar Mallorca en feu del rei Pere.  El compromís, assolit per part del rei de Mallorca, era de retre homenatge al rei d’Aragó sempre que li fos exigit, però Jaume II no estarà obligat de per vida a retre homenatge ni a participar a les Corts, ni donar possessió de béns. En la part dels dominis continentals de Jaume II s'observaran els usatges, constituvions i costums de Barcelona, exceptuat els propis d'aquestes terres.
(Còdex dels Reis. f 266 v -269v), (ARM, Còdex 90 B, f 90 v-93)

El mateix dia el rei Pere d'Aragó imposa un pacte de neutralitat a Arnau Roger, Pere de Qeralt i Bernat de Anglesola per el qual no no podran intervenir en el seu favor contra Jaume II de Mallorca, però tampoc podran acudir en suport de Jaume II contra ell. (Document 11, Llatí 9261, Biblioteca Nacional de França)

El 3 de febrer de 1279 - Ferrera Costa, esposa de Pere Prats d'Inca  ven 3 jovades a Ascella (Canarrossa).


6 de febrer de 1279 - Berenguer Arnau d'Illa, lloctinent reial, estableix a Bartomeu Mateu, tutor dels fills del seu germà Guillem, l'alqueria Guatner que el rei té a Sineu.(ARM ECR 348 f. 336).


16 de febrer de 1279 - Mort Alfions III, Dionís I esdevé rei de Portugal.

El 17 de febrer de 1279 -Berenguer Fibla va comprar una vinya al Pla de Catí, proper a l'honor de l'Hospital de Sant Andreu.

20 de febrer de 1279 - Samuen Aben Menasse obté del rei Pere el títol de traductor i redactor reial, especialitzat en la traducció de l'àrab al català.

23 de febrer de 1279 - Guillerm Abern té establert un obrador del carrer de la Pelleteria a Ciutat de Mallorca.

16 de març de 1279- Mor Joana de Dammartin,comtessa d'Aumale i de Ponthieu

19 de març de 1279 -Final de la dinastia Song, derrotada a la batalla de Yamen pels mongols de la dinastia Yuan.

Abril de 1279 -Una revolta a Bugia amb suport militar del rei Pere el Gran i dirigida pel sicilià Corrado Lància,  proclama emir hàfsida Abu-Ishaq Ibrahim (I) ibn Yahya en contra del seu nebot Yahya II al-Wàthiq ibn Muhàmma emir que residia a Tunis.

5 d'abril de 1279- Neix Shihāb al-Dīn Ahmad ibn 'Abd al-Wahhāb b. Muhammad al-Nuwayrī, enciclopedista egipci

13 abril 1279 - Mor Boleslaw el Pius, duc polonès.

27 d'abril de 1279 -Mor Robert de Ferrers, VI comte de Derby

30 d'abril de 1279 - Un terratrèmol causa mals greus a Foligno, Fabriano, Cagli i Nocera Umbra.


1 de maig de 1279 - Terratrèmol a Fantella a 70 quilòmetres al nord de Florència.

7 de maig de 1279 - Pere Arbós compra l'alqueria Jusef a Artà.

6 de juny de 1279 - El bisbe de Barcelona, Arnau de Gurb ,que posseeix en feu Estellencs, el Pla de Catí, Andratx i Calvià, ret homenatge al rei Jaume II de Mallorca.

27 de juny de 1279 - Ramon Rossell és establert en un camp proper a la porta de Bab al Balad (Barbelet o Marbelet) proper a la porció de Gilabert de Cruïlles.

1 de juliol de 1279-Els Franciscans menors de Palma passen de l'Esveïdor al convent de les agustines a la Plaça del Mercat en el lloc on està situat el Palau Berga.

Any 1279 -Salvino degli Armati inventa les ulleres.

17 de juliol de 1279 - Jaume II disposa des de Perpinyà que el batle de Mallorca rebi del veguer qualsevol composició. Són competències del veguer les qüestions que afectin dones i joves sense domicili. Si les sentències imposen penes de sang no es poden fer composicions. (Còdex Sant Pere, f.39).

14 d'agost de 1279 - "Exiit qui seminat "de Nicolau III, on es manifesta l'absoluta pobresa de Jesucrist i estableix l'observança de l'estricte pobresa a l'Ordre Franciscana.


20 d'agost de 1279 - Miquel de Puig, habitant de Sóller a l'illa de Mallorca, ven a Arnau Auladell, a la seva esposa Esclarmonda, a la seva mare Guillema, a Guillem de Roca i la seva esposa Guillema, el mas de Cases situat a la parròquia de Sant Martí de Viladrau ( Biblioteca de Catalunya. Perg. 363, Reg. 15270).

28 d'agost de 1279 -Pere Cortal compra un rafal vora Benigolila (Capdepera) per preu de 25 lliures de València.
 
27 de novembre de 1279 - Al-mansur al Qala'un esdevé soldà mameluc d'Egipte.

10 de desembre de 1279 - S'ordena que els síndics de la Universitat jurin a Pere d'Aragó els pactes contrets amb Jaume II
. (Còdex dels Reis, f. 68-69 v).
I el mateix dia Jaume II allibera als síndics electes de retre jurament pels pactes contrets per ell i el rei Pere (Còdex dels Reis F.69-70 v).

29 de desembre de 1279 - El genovès Lafranco Basassa compra els drets sobre els fruits de l'Hort del Rei..
any 1280 a Mallorca ixent