Any 1291

Any 1291-La poca fidelitat dels mallorquins al seu rei Jaume exigeix la intervenció papal.

Dia 5 de gener de 1291- Jaume II d'Aragó, per real cèdula signada a València, confirma una concessió de cinc mil sous als Frares Menors del Monestir de Miramar de Valldemossa.

27 de febrer de 1291- Guillem Adrover queda establert a unes cases i corral vora de la Drassana.


10 de març de 1291 - Mor Arghun, governador persa

Dia 23 de març de 1291 Gerald Carrió compra Benigomila (Capdepera).


15 de maig de 1291- El genovés Guillem Cazu, forner, és establert en un forn amb casa i pati a la parròquia de Sant Jaume, amb un cens de 16 morabatins i un quart, vora el monestir dels Frares de la Penitència.


18 maig 1291

Caiguda d'Acre, últim bastió cristià a Terra Santa.

Mor Guillaume de Beaujeu, gran mestre templer


18 de juny de 1291- Mor Alfons III el Franc, rei d'Aragó i el succeeix el seu germà Jaume II el Just, que és rei de Sicília.


25 de juliol de 1291 - Dimecres.  Jaume II embarca amb Ponç Hug d'Empúries a Trapena (Trapani) en direcció a Mallorca. (ACA, C. r. 55, f. 31r ). Hi van set galeres.


6 d'agost de 1291 - Dilluns. El rei Jaume II i les set galeres que sortiren de Trapena arriben a Palma.(ACA, C. r. 55, f. 31r ). El divendres dia 10 surt cap a Barcelona després de rebre l'homenatge dels prohoms de Ciutat i del Regne.


9 d'agost de 1291-Nicolau IV exhorta als mallorquins que tornin a ser fidels a Jaume, rei de Mallorca (Reg. Vat. 46, f. 171, n. 41. Ed. bibl. Raynaldo, Annales ad an. 1291,52; Potthast 23770; Langlois, n. 6732.).


13 d'agost de 1291- Jaume II el Just, rei privatiu de Sicília, arriba a Barcelona després de la mort del seu germà Alfons el Franc al que succeeix com hereu únic per voluntat de Pere el Gran, el seu pare. Era fill de  Constança de Sicília i va néixer a València.


13 d'agost de 1291-Jacob Dedici i la seva esposa venen a Guerau Marina, notari,unes cases per 120 lliures a la costa del forn de n'Escala.(ARM, ECR. 352 , f. 223.).


7 de setembre de 1291 - Jaume II ordena a a Abu Hafs rei de Tunísia que pagui el 15.500 besants deguts a Brusquis de Mesina.


11 de setembre de 1291 - Jaume II dona Alcoi al calabrés Ruggerio di Lauria pels seus serveis. (ACA, C. r. 90, f. 33v ).


14 de setembre de 1291 -  Jaume II ordena als almogàvars no causar mals al Regne de Múrcia (ACA, C. r. 90, f. 39v )


2 d'octubre de 1291-Ramona, viuda de Pasqual Martí i mare de Pere Martí obté en subhasta el rafal Moxariff, el molí Saffareig i Reha Aczereixi que abans eren de Francesca, viuda de Pere Marguilló.


3 de novembre de 1291 - Tractat de Monteagudo de repartiment de les zones d'influència a Àfrica entre Castella i Aragó.

1 de desembre de 1291 - Dissabte -Compromís matrimonial de Jaume II amb la infanta Isabel de gairebé 9 anys d'edat, signat pel seu pare Sanç IV i el rei d'Aragó. (ACA, pergs. 52, 60, 61, Jaume II, carpeta 130 )


11 de desembre de 1291- Ramon de Solà, moliner, s'estableix a la síquia de Canet.


18 de desembre de 1291-Obert Pilosi, genovès, draper, compra unes cases a la porció de Bernat de Santa Eugènia.


 

endavant