Any 1292

1 de febrer de 1292- Guillem Sesplanes, baster, estableix Bernat Puig, moliner a una casa a prop de la Gerreria.

11 de febrer de 1292- Arnau Castelló compra una casa a Isac ben Facdal a prop de santa Clara.


24 de febrer de 1292 - Jaume II ordena a Berenguer de Vilaragut, mestre portolà de Sicília que acumuli forment per a Mallorca (ACA, C. r. 193, f 167 ).


4 de març de 1292- Es recorda que els titulars de béns de la porció del rei mantendran la immunitat limitada en les altres prestacions comunals (talles o serveis extraordinaris) en aquelles coses que tinguin fins als 500 morabatins de valor, però sempre amb l'obligació de contribuir en els casos anteriorment expressats, igual que els corresponia per les seves cavalleries antigues (és a dir, aquelles hereditàries fora de la porció real).

2 d'abril de 1292 - Signatura de la pau del rei Jaume d'Aragó amb la República de Gènova. (ACA, reg. 252 F,31-r32v)

4 abril 1292 - Mor el Papa Nicolau IV.

6 d'abril de 1292 -Mor  Thibaud Gaudin, gran mestre templer


13 d'abril de 1292 - Jaume II ordena a Pere de Llivia, batle de Mallorca, que restitueixi a Bernat Gros, comanador de l'Ordre de Sant Jordi, l'alquería de sant Jordi, després d'haver estat desposseït d'ella sense causa justa.(ACA, C. r. 260 f. 22r ).


19 de maig de 1292 - Dilluns - Jaume II es dirigeix als oficials de Mallorca i Regne perquè respectin  les franqueses aranzelàries atorgades per Jaume I als mercaders de Barcelona. (ACA, perg. 231, Jaume II, carpeta 133 ).


11 de juny de 1292- Mor Roger Bacon,  filòsof

27 de juliol de 1292-Es venen els béns de Miquel Nunis, confiscats per traició a la corona.


25 de juliol de 1292 - Jaume II d'Aragó arriba a Mallorca després de sortir del port de Salou.


11 de setembre de 1292 . Jaume II  d'Aragó ordena a Roger de Llúria que recapti el màxim possible per a fiannçar el seu enllaç amb Isabel. (ACA, C. r. 95, f. 116r ).


16 de setembre de 1292 - Jaume II deixa Mallorca  i va cap a Palomera (Tarragona).


23 de desembre de 1292: -A  Palència (Espanya), l'Hospital de la Herrada  atorga al llogaret Quintanilla de Onsoña la Carta foral.

endavant