Any 1296

         
Any 1296-Nicolau Tarida, mercader mallorquí, mor a Lisboa.

         
Any 1296- Arbre de Sciència (Ramon Llull).

10 de gener de 1296 -Blanca d’Hostoles, esposa de Guillem Galceran de Cartellà presenta Bernat de Mallorques clergue, per al benefici de Santa Maria d’Argelaguer vacant per mort de Joan de Pera, que és admés (ADG Notularum 1294 - 1328 Selectiu -Llibre G-1 Full 46v)

12 de gener de 1296 - Jaume II comunica al rei de França que si es retarda la pau amb Aragó per culpa seva, renúncia a rebre la provisió acordada de 30.000 lliures torneses anuals donades com ajuda a la guerra contra Aragó –o les 20.000 lliures que havia de donar en temps de treva-.(Document 8 , J-598 dels Arxius Nacionals de França)
         
17 de febrer de 1296- Divendres- Jaume II notifica a Bernat de Sarrià la donació del Regne de Múrcia per part del'infant D. Alfonso de la Cerda, i l' ultimátum al rei de Castella, Fernando IV, perquè li faci el lliurament del mateix en 15 dies, sota amenaça de prendre'l per la força. (ACA, C. r. 252, f. 130 r )

         
22 de febrer de 1296- Jaume II ordena a Bernat de Sarrià armar 10 galeres a les drassanes de València, Barcelona i Mallorca.(ACA, C. r. 252, f. 231r )

         
2 de març de 1296-Cacim Moxat fill de Salamó ven per 50 lliures  unes cases a Ramon Muntaner, mercader a la costa d'Arnau Benet.(ARM, ECR. 354 , f. 86v.)

         
1 d'abril de 1296-Els cònsols de Mallorca ofereixen 35.000 sous per a dues galeres per a la conquesta de Múrcia.

11 d'abril de 1296 -El capítol de la seu de Girona ven al bisbe totes les rendes que rep a Mallorca durant cinc anys pel preu de 2.000 sous, dels que el bisbe pagarà al paborde de juny 300 sous, al de desembre 200 sous i al de gener 100 sous anuals; la resta de la quantitat serà destinada a l’almoina del vestuari(ADG Notularum 1294 - 1328 Llibre G-1 Full 26 rv).

12 d'abril de 1296- El bisbe de Girona  fa procura a Guillem Escrivà d’Eivissa per rebre els fruits que la seu de Girona té a Mallorca.( ADG - Notularum 1294 - 1328, Llibre G-1, Full 27)

22 d'abril de 1296 - Jaume el Just conquereix la ciutat d'Alacant als castellans.

         
26 d'abril de 1296 -Berenguer de Santvicenç acorda la devolució al bisbe de Barcelona d'una finca de la Parellada que li correspon per la successió del seu pare, emfiteuta, a canvi de 400 sous.


18 de maig de 1296 - Mor William de Valence, I comte de Pembroke

19 de maig de 1296 - Neix Pietro di Morrone, Sant Celestí V, papa (1294)
         
25 de maig de 1296-L' infant Frederic és coronat rei de Sicília.


6 de juny de 1296 -Neix Władysław duc de Legnica, aristòcrata polonès.

12 de juny de 1296- Batalla de Wieselburg
        
12 de juny de 1296- Jucef Leví ven a Maria viuda d'Arnau de Bellpuig unes cases per 128,30 euros a Maria viuda d'Arnau de Bellpuig en el carrer de sant Bartomeu.

         
1 d'octubre de 1296 - Jaume II concedeix nombroses franquícies a l'Aljama dels jueus de Mallorca (ACA, C. r. 194, f. 266r ).


endavant