Any 1343

Any 1343-Mateu Orpí és l'alcaid del castell de Capdepera. L'any 1343 hi treballaven els mestres d'obres Dionís Boscà, Josep Isern i Pere Gilmar.

Any 1343-Mallorca té 11.283 focs que són aproximadament 56.290 habitants, 20.620 dels quals viuen a Palma. Els jueus són 1655. Sencelles té 1.160 habitants i Esporles 315. Porreres té 174 focs.

Any 1343-Pere el Cerimoniós asigna al governador Arnau d´Erill un salari de 10.000 sous anuals.

Any 1343-Fundació de l’
Hospital de Santa Catalina per als pobres per part del jurat Ramon de Salelles.

Any 1343- Pere IV disposa que les causes criminals o civils de la casa de la moneda són competència del mestre de la Ceca. També disposa que Pere IV disposa que dos prohoms dels que formaren sentència interlocutòria han de ser a l´acte de tortura

Any 1343- El governador Erill encomana a cinc botxins l'especialització de la tortura per  tal d'evitar mals irreversibles..

Any 1343- Arnau de Rocafull declara la guerra a Jaume de Mallorca.

Any 1343- Assalit de Galiana alcalde del castell d'Alaró.

Any 1343- Arnau Carràs batle reial de Sant Joan.


9 de gener de 1343 - El rei Pere des de Saragossa atorga un privilegi reial que permet als mallorquins el comerç amb els enemics.

El 13 de gener de 1343 Pere el Cerimoniós posa a la venda per 100.000 sous el castell de Cullà (Alt Maestrat) amb l'objectiu de finançar la campanya de Mallorca contra Jaume III.
1 de febrer de 1343 - Bernat Figuera de Marratxí la seva esposa Sibil·la venen un troç de terra amb cases al santamarier Bernat Maxella vora el camí d'Inca, les propietats de Bernat Figuera i de Guillem Quart.

4 de febrer de 1343 - Bernat de Mont-rodon, canonge de Mallorca i capellà de Molló, firma rebut a Berenguer de Costa, de Molló, de 28’5 lliures, part de les 40 en què li havia venut les rendes de la capellania (ADG- Notularum 1329 - 1508 selectiu- Llibre G-17 Full 94v)

21 de febrer de 1343- Jaume III és condemnat per conspiració i encunyació lesiva de moneda. la sentència disposa la confiscació de les seves terres.

1 de març de 1343-Bartomeu Barceló, mestre d'aixa, obté el pagament per a l'obra de les caixes dels dos trabucs per al setge de Pollença.


1 de març de 1343- Els procuradors reials de Mallorca manen al batle de Sineu Berenguer Palau que una vegada venuda a Bernat Malbosc  per 286 lliures la cavalleria de Guatners ,que va ser de Ponç Llupià, el nou propietari prengui possessió. (ACM Perg.8787).

7 de març de 1343-Els jueus només poden exercir càrrecs amb el permís dels secretaris de l'aljama.

12 de març de 1343- El rei Pere fa comprar 200 pernils per a la campanya de Mallorca.

Dissabte 13 de març de 1343 - Francesc Noguera, patró de coca, cobra 68 lliures i 5 sous per el transport de 21 cavalls, cavallers i altre material, i el mestre d'aixa Berenguer Barceló cobra 5 lliures per haver fet una caixa gran per els cavalls (ARM RP-3055.f.111r).

18 de març de 1343 - L'estol del rei d'Aragó surt del cap del Llobregat cap a Mallorca. El formen 116 embarcacions, 39 de les quals són galeres i la resta, uixers,llenys,naus i barques.

23 de març de 1343 - L'estol del rei d'Aragó arriba a la Dragonera i a la costa andritxola.

Abril de 1343- L'infant Pagà és l'encarregat de la defensa des de Bunyola i Banyalbufar fins a Sa Porrassa. Àries Ferrandis de la Bastida és el cap de la defensa de Jaume III des d'Alcúdia a Capdepera. Pere Torrella és l' encarregat de la defensa de Llucmajor fins a Manacor.

Abril de 1343-El rei Pere prohibeix forçar les dones en la campanya militar de Mallorca

1 de maig de 1343- El rei Pere promet mantenir els privilegis als mallorquins.

12 de maig de 1343 - Guillem Traver és nomenat capità de Capdepera pel governador Roger de Rovenach.

14 de maig de 1343 Jaume III, rei de Mallorca, desembarca a Pollença per a la defensa dels seus interessos contra els del rei Pere, de qui és vassall infidel, després de la seva aliança amb el comte de Foix.

Jaume III va ser el sobirà mallorquí que va fer-se un escut amb les tres barres provinent segons Gabriel Alomar Esteve de la Casa de Foix. Aquest escut va ser usat a Mallorca pels jurats,  fins al regnat de Ferran el Catòlic,en el que es reprèn la titularitat de la corona d'Aragó i els titulars del Regne de Mallorca i dels seus drets, derrotat Jaume III, empraven l'escut de quatre pals. La bandera amb el morat és una invenció del segle XIX i l'actual és la constitucional de 1978, d'invenció espanyola. Es causa comuna dels gonelles espanyolístes esquarterar la unitat i per això empren escuts i banderes d'aquest tipus a més d'inventar-se gramàtiques sense cap rigor històric fent causa comuna amb un rei vençut i gens estimat pels seus súbdits, llevat dels seus pocs partidaris, com fa ser Jaume III. Jaume II i el rei Sanç usaren sempre escuts de quatre pals com diu el mateix Gabriel Alomar Esteve.


18 de maig de 1343- El rei Pere surt cap a Mallorca comandant una flota de 116 vaixells.

23 de maig de 1343-Desembarc a Peguera de part de les tropes del rei Pere.


25 de maig de 1343-Primer combat de les tropes del rei Pere amb les del rei Jaume III que es retiren a Ciutat.Els jurats de Ciutat intenten arribar a un acord amb el rei Pere, tot i que Jaume III a la Plaça de sant Andreu fa una crida a la resistència sense obtenir suport.

29 de maig de 1343 -Mor Francesco Manfredi, senyor d'Imola i de Faenza


31 de maig de 1343 - El rei Pere disposa que els oficials reials han de ser de la terra, nomenats per un any i han de disposar de taula per atendre a la gent.

31 de maig de 1343-Els jurats de Palma capitulen i reten homenatge al rei Pere després d'haver pactat que els almogàvers i les tropes d'infanteria no entrarien a sac a Ciutat. El rei Pere fa l'entrada desarmat després que Jaume III deixa Ciutat. Arnau Erill és nomenat governador de Mallorca.


31 de maig de 1343

Arnau Burgues ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós.


1 de juny de 1343- El rei Pere comunica a les universitats i parròquies de l'illa i primerament als "prohoms i universitat de Incha", que ha desposseït per justes raons el rei de Mallorca i ordena a les universitats que, dins 6 dies de la rebuda de la carta, li trametin síndics
"per fer a nós homenatge de feeltat com a senyor del dit Regne e illes dessús dites"


2 de juny de 1343- El rei Pere insta al castellà de Bellver Nicolau Marí a rendir-se:
"us manam expresament sots pena de bahía (sic) e de traició, que de continent sens tot allongament, a nos liurets lo dit castell, car nos som apperellats que us reeban a merce e gracia. En altra manera significam  á vos e a cascun de vosaltres, que si no ns liurats lo dit Castell e estats en la dita rebellio, ço que no croeem, vosaltres punirem axi com à traidors e bares, sens alcuna merce que james no us cal esperar de nos."


2 de juny del 1343 - Mor Andrea Ghini Malpighi, bisbe d'Arras i de Tournai


3 de juny de 1343- El rei Pere avisa als castellans rebels que
«Lo castella de Bellver ha aquell a nos retut e deliurat.»

3 de juny de 1343 -El rei Pere exigeix a Guillem Dufort l'entrega del castell de Santueri.

3 de juny de 1343 - Elecció de síndics a Santa Margalida per a retre homenatge al rei Pere: Pere Albertí i Guillem Font de l'Oro.

4 de juny de 1343

El rei Pere demana a Felip de Boyl de la Escala, senyor de Manises que aconsegueixi l'entrega dels castells de Santueri, Alaró i de Pollença.

6 de juny de 1343-Pere el Cerimoniós dispensa a l'aljama jueva de pagar els deutes pendents amb Jaime III i  disposa que des d'ara només es pagui a la Corona els que és acostumat.

reten homenatge al rei Pere: Guillem Abri, Joan Abrí, Pere Abrí , Pere Albertí, Joan Albinyana, Arnau Amat, Llorenç Andreu, Guillem Arnau d'Illa, Francesc Anselm, Guillem Baguariis,Guillem Bennàsser, Nicolau Bennàsser ,Guillem Bernat, Felip Bertran, Pere Blanc,  Pere Boix, Guillem Bordoi, Jordi Brondo,Simó Calidis, Jaume Canyelles, Pere Carbó, Andreu Carràs, Bernat Cassa,  Pere de Cassa, Jaume Cerdó, Domènec Cima,  Aparisi Coll, Guillem Coma, Pere Company, Ramon Comte, Pere Creixell,  Bernat Dacçat, Bartomeu Desbrull, Joan Desbrull,  Bernat Desportell, Jaume Desportell, Joan Desportell, Bartomeu Desvaler, Mateu Eimeric, Pere Escarrer,Andreu Faleti, Bernat Ferrer de Tarragona, Guillem Ferrer, Pere Ferrer, Guillem Figuera, Pere Font, Pere Ramon de Fontana,  Joan de Fraga, Bernat Frexenet, Guillem Fullà, Romeu Fullana,Pere Gili, Nicolau Ginod, Ponç Guillem, esteve Jovals,  Berenguer Jovals,  Bartomeu Llitany, Andreu  Lluís, Bernat Malbosc, Nicolau Marí, Bartomeu Martí, Pere Martí, Francesc Martorell, Joan Mercader, Antoni Mesquida, Guillem Miquel, Pere Miró, Pere Montsó, Bernat Mora, Berenguer Morgat, Guillem Mosqueroles, Pere Mulet, Bartomeu Navata, Andreu Nebot, Pere Nicolau,  Nunyis Nunyis, Pere Oc, Maimó Peria, Francesc Real, Guillem Renovard, Berenguer Rigolf,  Arnau Roaix, Arnau Roig,Berenguer Roig,  Francesc Roig, Simó Roig, Joan Rossinyol, Pere Rossinyol, Guillem Sacosta, Joan Sacosta, Bernat Safont, Romeu Safont,  Guillem Sagarra,  Francesc Sagranada, Pere Samniat, Pasqual Sanglada, Arnau Santacília, Berenguer Santacília, Guillem Santiscle, Joan Santjoan, Guillem Saragossa, Miquel Satorre,  Jaume Saurelli, Joan Savall, Guillem Saverdera, Pere Savila, Tomàs Serra, Andreu Sescala, Felip Ses esglésies , Simó Sesesglésies, Pere Sesmates, Bernat Soler, Pere Soler, Arnau Tarassona, Arnau Tigis ,Bernat Togores, Bernat Tornamira, Bernat Torrella, Pere Torrella, Gonçal Unís, Pere Unís, Bernat Valentí, Guillem Valentí, Guillem Velés, Arnau Vilar, Berenguer Vives, Bernat Vives, Pere Vives, Berenguer Vivot, Joan Xoar.8 de juny de 1343-Dissabte. A migdia, Assalit de Galiana rendeix el castell d'Alaró a Felip de Boil. Ferran Sabata i  Bernat Morello amb 15 homes es fan càrrec del castell.


8 de juny de 1343 - A Muro elegeixen síndics per a retre homenatge al rei Pere: Salvador Gual, Berenguer Mulet, Pere Bosc i Pere Dolç.

8 de juny de 1343 - Els síndics de Felanitx per a retre homenatge al rei Pere són Romeu Manresa i Berenguer Sunyer.

8 de juny de 1343, diumenge- La universitat de la vila d'Inca és convocada a tocs de trompeta del saig Antoni Comelles, per tal que després de la misa a l'església de Santa Maria, en presència del notari Nicolau Rotlan es nomenin síndics i procuradors per a retre homenatge i jurament de fidelitat al rei Pere. Els prohoms eren : Guillem de Bordils, Joan Reboll , Guillem Malferit i Guillem Morro.

12 de juny de 1343 - La reina sol·licita del procurador reial de Mallorca que li faci arribar dos lleons i dos xacals de Berberia.


12 de juny de 1343 - Guillem Durfort, alcaid i Berenguer de Tornamira, tinent,  rendeixen el castell de Santueri a Felip Boil que l'obté per al rei Pere. Bernat Sebastià és designat nou alcaid al servei del rei Pere.Entre altres persones reten homenatge al rei Pere, les següents:

16 de juny de 1343- Pere Gallard, Raimon Tordion, Pere Caberon, síndics d'Esporles.
Jaume Sorell, Pere Mulet i Pere Company , síndics de Castellitx, Pere Bosc, Pere Dolç, Salvador Gual i Berenguer Mulet sindics de Muro, Guillem Rafal i Pere Figuera, sindics de Sencelles; Pere Binimelis, Jaume Caselles, Ferrer Móra, Jaume Orseres, sindics de Manacor; Arnau Mestre i Pere Figuera sindics de Santa Maria; Domingo Bauçà, Arnau Peretó, Andreu Carreres i Pere Roig , síndics de Sant Joan; Pere Albertí i Guillem Font de l'Oro, síndics de Santa Margalida; Berenguer Sunyer i Romeu Manresa, síndics de Felanitx; Bernat Mora i Antoni Mesquida, síndics de Porreres; Bernat Olivella, Bartomeu Navata i Joan Albinyana, síndics de Petra; Arnau de Canal i Gerard Llull, d'Huialfàs; Pere Carbó, Jaume Canyelles, Berenguer Vives i Bernat Soler, síndics de Campos.
Els mercaders, Berenguer Rigolf, Pere Gili, Guillem Renovard, Andreu Lluig,  Nicolau Ginod, Joan Savall, Pere de Cassa, Pere Rossinyol,  Arnau Roig, Bernat Vives, Pere Ramon de Fontana, Pere Savila, Pere Oc, Pasqual Sanglada, Bernat Desportell  i Aparici Coll .
Els cavallers Arnau  de Santacília, Joan de Sant Joan, Guillem Sa verdera, Mateu Eymeric, Jordi Brondo.
Els missers, Arnau Roaix,Guillem Miquel, Guillem Velés,  Pere de Montsó, Guillem Figuera, Joan de Fraga i Jaume Cerdó.
El paraire Pere Creixell.
El draper Guillem Coma.

20 de juny de 1343 - El castellà de Capdepera Guillem Traver que no volia rendir-se  i els seus homes són obligats a retre homenatge al rei Pere.

20 de juny de 1343 - El governador Erill comunica al batle de Pollença que envia al mestre en ginys Berenguer Merles perquè faci el que convengui per a col·locar els ginys que han d'apuntar al castell i que el serveixi de la gent necessària per a tal fi.

22 de juny de 1343-Pere el Cerimoniós és coronat rei de Mallorca.

castell de Pollença

castell de Pollença (Foto Arxiu Andreu Muntaner Darder)

23 de juny de 1343-El governador Arnau d'Erill surt amb les tropes des de Palma per posar setge contra el castell de Pollença. Joan Valentí de Barcelona aporta al setge una màquina capaç de tirar cent pedres.

26 de juny de 1343-Arnau d'Erill enllesteix el setge al castell de Pollença i el rei Pere torna a la península per reprende la campanya militar en el Rosselló i la Cerdanya..

castell de Capdepera

Castell de Capdepera

1 de juliol de 1343-Romeu Abrines és elegit pels jurats d'Artà castellà de Capdepera. L'ajuda a la trompeta, Miquel Serra.

Els jurats de València autoritzen l'aportació de 2000 lliures per a la campanya del rei Pere contra Jaume III de Mallorca.(AMV. Manual de Consells i Stabliments, A-4 206.)


castell del rei

Castell de Pollença

Pere Gili Descolombers és el batle reial d'Artà.

5 de juliol de 1343-Carta d'Arnau d'Erill al rei: En lo castell ha per capitans I guascó que li dien Guillem de So, segons lo titoll que escriu en les astes dels quarells que.n.s tramet . E diu l'escrit: "Guillemde So, qui us tramet assò, qui no ha paor".E defenen- se bé. E han molta vianda. Mas ab la volentat del dit Senyor, jo, ab la companyia qui ens havets lexada, los adobarem tals que tot l'erguyll los passarà . E l 'altre és aragonès. E an çò Que fa e diu hauríem obs adob. Senyor, la vostra mercè sie que galees me trameta s , si bon estament volets de la t e r r a i el castell, que s'hic venen les galees, senyor, vinguen via dreta a Pollença.


8 de juliol de 1343 - Jaume III atorga un privilegi per el qual s'estableix l'ofici de mostassaf amb jurisdicció civil pel que fa a pesos i mesures, neteja de places i carrers, mercaders i revenedors.

9 de juliol de 1343-Guillem Morell i Jaume Ternella són investigats per negligència en el transport de trabucs per al setge del castell de Pollença a favor del rei Pere.

15 de juliol de 1343 - El rei Pere surt cap a Girona en capmapnya contra Jaume III.

16 de juliol de 1343- Arriba l'esquadra de Pere de Montcada per tal d'ajudar al setge contra el castell de Pollença.

17 de juliol de 1343-Arnau d'Erill informa al rei Pere del setge contra el castell de Pollença i demana 190 homes hàbils en les armes, perquè els servents de la terra que són 250 mallorquins, es tenen per morts. Dins el castell hi ha quatre o cinc resistents nafrats. Un giny no funciona perquè el transport des de la mar era difícil i s'haurà d'arreglar, pero al cap de dos dies ja tirarà. Entre els destacats en el setge hi ha en Valet que no dorm ni de nit ni de dia, i un ballester mallorquí, Sunyer que no els deixa treure el cap.

19 de juliol de 1343-Bernat Domènech, soldat de la guarnició del castell de Pollença és capturat i torturat fins a la mort.

21 de juliol de 1343-Arreglat el giny major, ja tira contra el mur del castell. Dues vegades ha tirat a la mar i altres dues al mig del castell causant gran esglai.

22 de juliol de 1343-El giny fer un cantó de la torre major , als merlets i a una brígola que construïen els resistents per tal de llançar pedres als d'Erill. Una pedra va ferir al mig de la torre i una més caigué al mar. Una altra pedra va caure damunt una roca del castell i es va partir en tres parts matant a un dels defensors.

Erill considera que ha de millorar la situació i demana al rei que li deixi en Deniort i que arribi amb pedres de Barcelona, perquè la pedrera que té no val res.

Els jurats visiten el setge i retrauen a Erill el trencament de les franqueses per l'ús que fa d'homes mallorquins reclutats, i Erill.

23 de juliol de 1343-El giny col·locat a la serra  no pot tirar perquè ha plogut i la pluja ha malmenat les cordes.

27 de juliol de 1343- Tota la població major d'edart de Pollença jura fidelitat al veguer Berenguer d'Oms.

28 de juliol de 1343-Pere el Cerimoniós es dirigeix contra Perpinyà.

6 d'agost  de 1343-El rei Pere posa setge a Perpinyà.

8 d'agost de 1343-Testament d'Oliveta Llull que vol ser enterrada a sant Domingo.

19 d'agost de 1343- Inici d'una treva en la campanya del rei Pere contra Jaume III imposada per intervenció papal.

23 d'agost de 1343 - Guillem de Santmartí en nom del bisbe de Barcelona subhasta el dret del vi de Marratxí que obté el marratxiner Nicolau Pons per preu de 8 lliures.(ARM, P3, Actes del Pariatge f.75r-75v).

28 d'agost de 1343.-Pere de Puigcerver , de la parròquia de Santa Margalida , reconeix tenir 15 ll. en comanda i depòsit de Jaume Vila, oriünd de Torrelles a la diòcesi d'Elna, habitador de la parròquia de Santa Margalida (ARM Prot. Not. T-385 f. 122v.).Dia 29 d’agost de 1343-El castell del Rei a Pollença, que és l’únic favorable a Jaume III en el conflicte amb el rei Pere, es rendeix.


29 d'agost de 1343- El rei Pere dona al seu procurador Bernat Sa-Morera els dos captius que es trobaven a l'alqueria expropiada a Arnau de Puigdorfila.

30 d'agost de 1343- Pere Conanglell és nomenat alcaid del castell de Pollença després de la capitulació. Pasqual Picornell cobra per la seva participació en el setge. Es fa inventari. L'alcaid rep en el relleu  20 cuirasses amb mitges mànegues guarnides amb canemàs amb els símbols reials  al davant i al darrere, set capells de ferro amb els símbos reials a cada costat, 20 capellines de ferro entre les envernissades i les guarnides a l'interior, cinc ballestes d'estrep, cinc crocs guarnits de draps d'estopa i de canemàs, 27 pavesos reials centrats amb rodes blaves i amb l'escut reial al mig...

setembre de 1343 - Jaume Ferrer va amb el seu uixer a Flandes.

9 de setembre de 1343 - Procés contra Miquel Rotlan per conspiració contra el rei Pere.

12 de setembre de 1343 - Miquel Rotlan, acusat de conspiració és interrogat en una cambra alta del castell de Bellver en presència dels testimonis Jaume Salvet i Antoni de Rivaroles en presència del castellà Pere Pardo de la Casta.

15 de setembre de 1343- Bernat Valls Adovill és el nou alcaid del castell de Santueri.


16 de setembre de 1343-Testament de Margalida Aragonès, esposa de Galardo Llull ,que vol ser enterrada a sant Domingo.

16 de setembre de 1343 - Antoni de Riveroles,implicat en el procés per conspiració contra el rei Pere és posat en llibertat sota fiança de 1000 lliures.

6 d'octubre de 1343- Privilegi de la reina Elionor als mallorquins per embarcar blat a Tortosa.


9 d'octubre de 1343-Institució del Consolat de Mar. Els cònsols de mar tenen plena capacitat de jurisdicció en qüestions marítimes.

9 d'octubre de 1343 - El rei Pere després de la lectura del procediment contra Miquel Rotlan, acusat de conspiració, declara que és clar que l'acusat ha actuat en favor del rei Jaume i ordena la seva tortura perquè serveixi d'exemple, perquè delati als jaumistes, i vol que sigui arrossegat per un cavall i després, penjat a la forca.

14 d'octubre de 1343 -Pere el Cerimoniós atorga franquesa i guiatge als sarraïns que vulguin comerciar a Mallorca previ pagament d'un dret de 10 sous i 6 diners per persona i el vintè (5%) sobre les mercaderies.

19 d'octubre de 1343 - Els cavallers de Marratxí Guillem Bassa, Arnau de Llupià, Pere Pons i Jaume Sales compareixen davant el governador Arnau d'Erill d'acord al mandat expressat per carta  del dia 15 al batle Nicolau Pons.

28 d'octubre de 1343 .- Miquel Rotlan, acusat de conspiració, és sotmés a torment d'aigua i sal davant un grup de notables, però nega haver conspirat contra el rei Pere.Després és remès al castell de Bellver acompanyat del capdeguaita Francesc Coll i cinc saigs que s'han de tornar en la vigilància. En el castell és reclòs en la cambra més segura i lligat amb els ferros.(ARM. AH-4 f. 179 v.i 280).

30 d'octubre de 1343-Guillem Valentí és nomenat conseller reial del rei Pere.

18 de novembre de 1343 - Antoni de Riveroles, processat per conspiració contra el rei Pere és lliure dels càrrecs imputats.

20 de novembre de 1343 -
Pere el Cerimoniós ordena als procuradors reals de Mallorca l'amortització de 4.000 lliures degudes als mercaders  Jacobo Risso, Nichole Rustico, Nicolau Dameto, Antoni Desde,Guillem Descós, Pere Descós, Jaume Negre i Pere Dalmau, habitants de Mallorca., d'una banda, i de 4.801 sous i 4 diners deguts a diversos mercaders de València per altre concepte.(A.R.M., R.P. 26, fol. 311.)

30 de novembre de 1343-Pere IV concedeix a Guillem Valenti el títo de familiar i conseller seu i del governador del regne de Mallorca amb una provisió de quatre animals.

Desembre de 1343 - Terol es compromet a la contribució en la campanya del rei Pere contra Jaume III en 110.000 sous jaquesos.

 

  


endavant