Any 1378- Divisió a l'Església.

L’any 1378 a Sóller encara hi ha 77 esclaus. A Muro hi ha 45 esclaus pertanyents a 26 contribuents diferents.

Any 1378: Summa totius artis alchimiæ, obra de Guillem Sedacer.

Any 1378-Bartomeu Pi, blanquer compra al mercader Francesc Passani , que és a Rabat, una casa amb una adoberia al carrer de l'adoberia vora la porta de Calatrava.

El 26 de gener de 1378 Pere de Cima pren possessió del bisbat de Mallorca, vacant durant dos anys..

8 de febrer de 1378-Testament de Bernat Tornamira que vol ser enterrat a la clastra de sant Francesc, en el carner dels seus, baix la paret nova de l'església.

27 de març de 1378 - Mor Gregori XI, setè i últim Papa del pontificat d'Avinyó.

8 d'abril de 1378 -L'elecció de dos papes provoca el Cisma d'Occident que durarà 39 anys.

14 de maig de 1378 - Neix Carles IV de Luxemburg, emperador txec

13 de juliol de 1378 - Mor Mata d'Armanyac, esposa de l'infant Joan, hereu de la Corona d'Aragó.

22 de juliol de 1378 - Els Ciompi  (Cardadors de llana) amb el suport dels sectors més radicals i empobrits dels gremis  prenen el poder a Florència i designen confaloner (abanderat de la ciutat)  Michele Lando.

Setembre de 1378- Robert de Ginebra és elegit papa pels cardenals francesos, tres italians i l'aragonès Pere de Luna a Fondi. La seu del pontífex Climent VII passa a Avinyó, en tant que a Roma sostenen a Urbà VI, abans arquebisbe de Capri.


13 d'octubre de 1378 - Els priors de Florència redacten un estatut contra els Fraticelli.

29 de novembre de 1378 - Mor l'emperador Carles IV, rei de Bohèmia.

endavant