Any 1423
           
Any 1423-Assassinat de Joan Forns a Artà, partícep d'un bàndol.

febrer de 1423 -Francesc Caules cobra 7 lliures i 10 sous del procurador reial per la venda de 6 paons, a raó de 50 sous el parell, per a satisfer al rei que és a Nàpols.
           
11 de febrer de 1423- Guillem Sagrera compra unes cases a Joan Mairach a l'Almudaina.

15 de febrer de 1423 - Es reforça la defensa del castell de Santueri perquè es tem que el duc de Milà i els genovesos ataquin Mallorca.
          
 23 de maig de 1423. Mor l'antipapa Benet XIII (Pedro de Luna).
           
Setembre de 1423- Said ben Mohamed d'Orà, de 45 anys és venut a Vicenç Rubert, mercader mallorquí, per 36 lliures.

13 de setembre de 1423 -Berenguer Doms, lloctinen del governador, ordena als habitants de Ciutat que en el plaç de tres dies es recloguin dins la mateixa (ARM, EU 3 f.306 r), perquè a Gènova s'armava un estol de 20 galeres i 18 naus i s'espera el seu atac.
           
21 d'octubre de 1423 Cristòfol Murta cobra per haver fet per a la defensa, la palissada de la riba del Mar de Ciutat.
           
9 de desembre de 1423 - Alfons el Magnànim arriba a Barcelona després de la seva campanya.

endavant