fragment de sant Antoni a sant Nicolau
                                            sant Antoni (sant Nicolau de Palma)
Any 1424
           
Any 1424-Joan Armadans,major, ocupa la plaša de lloctinent d'assessor del virrei i el seu fill, Joan Armadans, menor, ocupa el cÓrrec d'assessor del veguer.
           
Any 1424- Els propietaris de les taules de la Peixateria, Arnau Desmur, Antoni Castell, Miquel Umbert, Berenguer Castelar, LlÓtzer de Lloscos i Ramon Cerda, lloguen a Joan Climent els seus drets per 104 lliures anuals a pagar mensualment.

Any 1424 - Alfons Borgia (Calixt III) Ús designat per Alfons el MagnÓnim per a l'administraciˇ de les rendes del bisbat de Mallorca.
           
Any 1424- Pere AlbertÝ de santa Margalida Ús condemnat al pagament de 200 lliures per haver acollit bandejats.
           
Any 1424- Pere Gelabert de sant Joan compra MartÝ, esclau tartre per 20 lliures a Jaume Font.
           
10 de gener de 1424 - Alfons el MagnÓnim demana al bisbe de Mallorca LluÝs de Prades la ren˙ncia a la pensiˇ que li ha de pagar fra Galzeran Carbˇ, prior de Sant Pau del Camp per manca  de recursos del priorat. (ACA, C, reg. 2674, fol. 172 v.-173 r.)
           
20 de gener de 1424- Testament de Joan Desbach que elegeix sepultura en el claustre de sant Francesc en el carner dels seus junt a la capella d'Antoni Ferrandell.

9 de febrer de 1424 - Olf de Pr˛xida, governador del Regne de Mallorca, ordena als bastaixos per preu de 3 sous per dia llevar les pedres del Fossar dels Jueus i dur-les al moll sota   pena de 10 sous i 50 assots en cas de negar-se
 
           
10 de febrer de 1424- Alfons el MagnÓnim entra a ValŔncia.
           
14 de marš de 1424- Alfons el MagnÓnim nomena Berenguer de Barutell, tutor d'Elionor i Isabel, filles del comte Jaume d'Urgell, empresonat pel seu pare.

22 de maig de 1424 - Arnau Desmur, Antoni Castell, Miquel Umbert, Berenguer Castelar,LlÓtzer de Lloscos i Ramon CerdÓ, posse´dors del dret de tablatge de la Peixateria signen l'arrendament d'aquest dret a favor de Joan Climent per un any i Ónnua mercŔ de 104 lliures a pagar per mesos.

           
10 de juny de 1424-Testament de Nicolau BaušÓ, mercader que vol ser enterrat en el claustre de Sant Francesc en el vas dels BaušÓ.

8 de juliol de 1424 - Of de Pr˛ixida ordena als oficials que permetin el viatge d'Antoni Quint a GŔnova amb una nau de Jaume Cama, d'acord amb el privilegi reial atorgat al mercader Jaume Brondo i als seus socis.(ARM AH (LC) 102 f. 173 v.)
           
19 de juliol de 1424- Arriba a Palma una coca dels genovesos capturada a Sardenya.

20 de setembre de 1424 - Mor el canonge Francesc Valleriola (ACM, Llibres de Sagristia, 1120 f.17)
           
Octubre de 1424- Desafiament a la plaša d'ArtÓ entre els manacorins Montserrat BonafŔ i Domingo Llull.
           
7 de novembre de 1424- La infanta Isabel de FortiÓ, esposa de Jaume d'Urgell, i morta a Alcolea, Ús sepultada a l'esglÚsia de Sant Francesc.

9 de desembre de 1424 - El governador de Mallorca ordena al batle de Sˇller que capturi la galiota de Pere Vilaroig per haver partit sense llicŔncia i embarcar esclaus sards (ARM, AH 102 f 330r-v)

endavant