Any 1436-Joan de Copons Ús nomenat assessor del governador amb cÓrrec vitalici.

   
Any 1.436 - Bartomeu de Moya estableix a Jordi Genestar una alquerÝa i una vinya d'Alayar que confronta amb la plaša de les sitges.

   
Any 1436-Guillem Vilasclar i Antoni Sagrera treballen en el mur entre la barbacana del Sitjar i l'arc de la Riera.

   
Any 1436- Pere Balaguer, batle reial de Sineu, elegit per la Universitat de Mallorca per a les Corts.

   
El 8 de febrer de 1436 mor al castell de Santueri el seu castellÓ Gabriel Roser.

   
13 de juliol de 1436- Gaspar Genovard reconeix haver rebut de la seva sogra Nicolaua Serra 200 lliures que formen part del dot de Puigdorfila Sala Serra, la seva esposa.

   
17 de setembre de 1436-El vicari de Llucmajor ordena pagar a Huguet Barxa per la creu de pedra que va fer. (A. D. Liber Litterarum 1436-1437).

   
26 de setembre de 1436- Mor Fra Antoni Murta, dominic, inquisidor que participÓ decissivament en la reducciˇ de 200 jueus.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pÓgina 653).

   
3 d'octubre de 1436- El procurador reial estableix a Guillem Sagrera i Jaume Servera in solidum un solar a la parr˛quia de santa Creu.(BSAL, 49 (1993), p. 249-272.)

   
12 de desembre de 1436- El cart˛graf Rafel Llorent viu en el carrer de la Mar, en una casa comprada un any abans.

   
26 de desembre de 1436-Mor Fra Antoni Murta, predicador, que havia exercit d'inquisidor a Urgell.


endavant