Any 1484

Any 1484- S'estableix  a Miramar Mossén Bartomeu Caldentey , doctor en teologia per la Universitat de París, lul·lista, juntament amb Mossén Francesc Prats, poeta i, poc més tard, Mestre Nicolau Calafat impressor, natural de Valldemossa que va instal·lar a Miramar la seva impremta, la primera de Mallorca.
    
Any 1484-Gregori Burgues Unis es casa amb Caterina Bartomeu Espanyol.
   
Any 1484-Fra Joan Ginard, dominic,és nomenat inquisidor.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 653).

   
2 de març de 1484 -Dimarts - Miquel Tomàs, fuster, contracta les obres dels porxos de les cases de la vinya del mercader Manuel Pau Pardo. Tres seran de doble vessant i un d'un vessant. Els porxos es cobriran de teules.(ARM, Prot. C-171, 193-194.)

   
25 de març de 1484- Testament de Joan Vanrell que vol ser enterrat a la clastra de sant Francesc on hi ha l'epitafi del seu avi Joan  vora la capella de Guillem Vilasclar.

   
22 de maig de 1484-Mor Joan Pagès, vice-canceller del Regne.

   
8 de juny de 1484 - Capítols per a la collita de la sal a Mallorca.

23 de juny de 1484- Ordinacions de la confraria de la Visitació de Nostra Dona de Petra.

   
15 d'octubre de 1484- Fernando II  informa a Blanes de Berenguer, virrei de Mallorca de  la reclamació de Venècia causada  per la presa per part de Vidal Blanes, fill del virrei,  de la nau yeneciana d'Ulisses Salvador en el port de Palerm. Es reclamada perquiè la nau capturada tenia guiatges del virrei de Sicília i del mateix Vidal de Blanes, raó per la qual el rei considerava que calia administrar justícia a favor de Venècia.

   
22 de novembre de 1484- Mor Beatriu de Pinós i és enterrada a la capella de Sant Vicenç de la Seu.

   
22 de novembre de 1484- El sevillà Bartomeu Casado, mestre cinter, obté la franquesa d'instal·lació. Vivía a santa Eulàlia.


endavant