Any 1494

   
Mor Arnau Sureda Cabrer, senyor de Morell, Artà.
   
Casament de Miguel de Gurrea amb Aldonza Sánchez de Santángel, descendent de jueus conversos aragonesos.
   
El 15 de gener de 1494 Benet Xipre, cirurgià, és nomenat mestre morber per 3 anys i 10 lliures anuals.
   
7 de febrer de 1494- Bartomeu Vilasclar ven al fuster Martí Banús un molí i un tros de terra a Lo Clergue, per 9 lliures.
   
22 de març de 1494- Joan Oliver, picapedrer, contracta amb els sobreposats dels ferrers la construcció d'un cor a la capella de sant Eloi.
   
Abril de 1494-Jaume d'Aymeric,lloctinent de Mallorca, és encomanat a l'administració de justícia, càstig dels malsfactors i bandositats  i rebrà 1700 lliures anuals i dietes de 40 sous en sortir de Ciutat.
   
2 d'abril de 1494- Jaume Aymeric, lloctinent convoca una assemblea de notables a l'Almudaina en relació al rebrot de pesta. Hi participen Lluis de Soldevila, cònsol de la mar, Mateu Çafortesa, Guillem de Puigdorfila, Jaume Muntanyans, Burgués, procurador reial, Pere de Sant Joan, clavari,Gabriel Martí, clavari, Benet Valentí i Rafel Garcia, Joan Despí, Bartomeu de Pacs, Jaume Berard, Gaspar Sala, Nicolau de Quint, Gaspar Bordils, Nicolau Espanyol, Joan Príam de Villalonga, Francesc Bartomeu, Joan de Puigdorfila, Alvaro Unís, Jaume Joan Çafortesa, Ramon Vivot, Pere Descatlar.
   
11 d'abril de 1494- Jaume d'Aymeric , lloctinent, surt de Ciutat cap a Pollença arrel de la pesta.
   
25 de maig de 1494- El lloctinent ordena a Jordi Fàbregas, castellà de Capdepera, que vagi al castell a fer la custòdia sota pena de 200 lliures perquè està desemparat a causa de la pesta i s'han vist set fustes de moros.(AHM Libre de Lletres Comunes de 1494, fol. 111)
   
Agost de 1494- La pesta causa 240 morts a Petra.
   
15 d'agost de 1494- El rei Fernando escriu als virreis de Catalunya, Mallorca i Sicília per tal de notificar l'acord amb Portugal i demanar l' opinió de mariners i geògrafs en relació als límits entre el Pol Nord i el Pol Sud.
   
29 d'agost de 1494- Antelm Pujol d'Andratx ven a Pau Bernat, mercader, tota l'orxella que trobi ell i tota la seva família durant un any a raó de 3 lliures i 10 sous el quintar (ARM, M-270, f. 81 v).
   
7 de setembre de 1494- Diumenge- Boda de Joana Claret de Son Claret (Valldemossa) i Mateu Moragues Calafat (Son Moragues).
   
8 d'octubre de 1494- Bartomeu Vilasclar col·loca al seu fill Joan Vilasclar de 12 anys amb Pere Julià, sabater de Palma, per a l'aprenentatge de l'ofici i al seu servei durant 5 anys, però només durà 3 mesos i va canviar de mestre.
   
14 d'octubre de 1494- El veguer Santacilia de Palma  es pronuncia contra el lloctinent Aymeric perquè  lleva  les franqueses sobre els  impostos (excepte la seva).
   
22 d'octubre de 1494 - Berenguer Vivot dona llicència a Macià Seguals de poder fer en la seva possessió de Sa Porrassa tots els forns de calç que vulgui i l'us de tota la llenya que vulgui esbrancar sense arrencar pins i mates. A canvi, Macià Seguals queda obligat a pagar-li per cada forn i llenya un ducat d'or i també a aportar 40 quarteres de calç per a obres que en Vivot vol fer a la possessió.(ARM, Prot. P-389, 142v-143.)
   
3 de novembre de 1494-Mor empresonat en el castell de Xàtiva el rebel sard Lleonard d'Alagó i Arborea.
   
4 de desembre de 1494-Inventari del cavaller Joan de Sant Joan que vivia en el carrer de Sitjar a sant Jaume.

endavant