Sineu

Sineu 1549

Any 1549


Any 1549-Francesc Pons, alcaid del castell del Port de Sóller.

                                                                                  campanar sineuer

Any 1549- Es construeix el campanar de Sineu.

bastió del príncep

Any 1549-Es construeix el bastió del Príncep en honor del príncep Felipe (II).

Any 1549 - Mateu Bonet, Miquel Vidal i Guillem Rigo són jurats de Santanyí.

31 de gener de 1549 - Mor Baltasar Thomàs Nicolau, donzell, sense fills, i els seus béns passen als descendents de la seva germana Caterina vídua de Salvador Sureda Sanglada.

24 d'abril de 1549-Arribat a Mallorca el nou virrei, Gaspar de Marrades, valencià, després del seu nomenament del juliol de 1548, jura el càrrec (ARM EU 38, f. 49v-50).

30 d'abril de 1549-Es publiquen els edictes del virrei Marrades.


25 de maig de 1549

Mor Annibale di Lattanzio, executat per heretgia

Mor Federico Consalvo, executat per heretgia

24 d'agost de 1549-La Reina María, nomena a Miquel Gual  Canceller de Competències del regne de Mallorca i illes adjacents, perquè jutgi les contencions segons la concòrdia de la reina Leonor i el Cardenal de Comenge.


25 d'agost de 1549-Elisabet, vidua d'en Llucià de Tornamira, ciutadà de Mallorca, per tal que el seu fill Llucià de Tornamira es casi en el futur, li fa donació entre vius de tots els seus béns, drets i possessions. La donació inclou la retenció per part de la dita Elisabet de la quantitat de 50 l. de Mallorca i la condició de que el seu fill la mantingui y vesteixi la resta de la seva vida.

18 de setembre de 1549 - Neix el pintor  Mateu López (Llopis) , jove, a Montuïri.

28 de setembre de 1549 - Mor Margalida Galiana Despí, viuda de Domènec Olesa Sanglada.


 endavant