Any 1562


El 9 de gener de 1562 per acord del Gran i General Consell es traslladen els lleprosos a Sant LlÓtzer dels Massells, situat al camÝ d'Inca, i a prop del que va ser el pont del tren.

18 de gener de 1562 - Inici de la tercera sessiˇ del Concili de Trent.

Febrer de 1562 - Les Instruccions de l'inquisidor general Fernando de ValdÚs sˇn traslladades a Mallorca mintjanšant Miquel Gual, per˛ tarden anys en aplicar-se.

24 d'abril de 1562- Es concedeix llicŔncia a Miquel Joan GayÓ per servir la capella del Pla de Sant Jordi

6 de juliol de 1562- Don Diego de Arnedo, bisbe....a supplicacio e instancia del venerable Procurador fiscal de la cort ecclesiastica, exhorta y amonesta, per la primera, segona, tercera y peremptoria monicions, totes les persones ecclÚsiastiques y en sacres ordens constituides que daqui avant deguen aportar la clotxa closa fins baix als talons y capir˛, y les robetes fins baix dels genolls segons per los capitols sinodals diverses voltes es stat ordenat, y mantell o satana, de manera que lo hu y l'altre sien larchs fins als talons, y que no aporten calses ni sabates tallades ni lentguetes en els colls y brassos de les camisses, y que porten la barba feta de tal manera que no se puga notar esser dita larga.


 

Any 1562:

Comencen les obres d'una nova muralla a Ciutat.

Joan Pons Ús el rector de Binissalem.

Mor el llibreter TomÓs Esquer.

Diego de Arnedo obliga als rectors a viure a les esglÚsies on exerceixen el seu cÓrrec i ordena les maneres de vestir dels clergues.

El genovŔs Joan Francesc Murta viu en el carrer de sant Joan a la parr˛quia de santa Creu.

Bernat Mˇra compra Son Gornals a Porreres.

Antoni Font de santa Margalida Ús capturat per els pirates algerins.

Clausura de sant LlÓtzer dels Mesells ( malalts de lepra) ubicat aleshores davant santa Catalina.

3 d'agost de 1562 - Bateig de Francina Martorell Cogullada a Alc˙dia.

5 d'octubre de 1562-Esteve Nadal, mercader, entrega a Pere Sanxo un hospici de Mn. MaciÓ Nadal, prevere, situat a la Plaša de la Vila d'ArtÓ, que posse´a com a fill i hereu de l'Honor Esteve Nadal, cirurgiÓ d'ArtÓ, baix alou i directe domini del MagnÝfic AlbertÝ Demeto, donzell de Mallorca. (ARM-Prot. P-666. Fol. 352.)

Any 1562-Gaspar Oms realitza una imatge de Sant SebastiÓ per a la capella del sant a Porreres.

Any 1562-Reparaciˇ de la muralla de la Porta de sant Antoni.

Any 1562-Diego de Arnedo, bisbe, ordena que es registrin totes les defuncions de la parr˛quia d'Alc˙dia.

Setembre de 1562 - Sis germans Blanquer cedeixen Bell-lloc (ArtÓ) al seu germÓ Antoni Blanquer.

7 de novembre de 1562 - Perellˇs de Pacs  ven unes cases a la seva sogra davant santa Clara.

9 de novembre de 1562- El botiguer de Mallorca Antoni Joan Fuster deu al mariner Gabriel Valls 366 lliures, 13 sous i 4 diners per 200 barrils de tonyina.(ARM, P, S-71,f.87v).

26 de novembre de 1562 - En el joc de la ballesta resulten guanyadors els sabaters Joan Mas i Mateu Mestre, els ballesters SebastiÓ Xamena i Domingo Bach, el ferrer Joan Mestre, el matalasser Antoni Rossellˇ, el bracer Gabriel Roig i el serrador Joan Moll.

2 de desembre de 1562 -Garau Pont, ciutadÓ de Mallorca compra a Pere Joan Prats, mariner, 1000 quartans d'oli per preu de 700 lliures a 12 sous per quartÓ. (ARM, S-71, f. 295 v).


endavant