Any 1604

Propietats:


Alaró: Son Palou (Bernat Palou)

Binissalem: Els Polls (Mateu Pons)

Montuïri: Son Perot Manera (Perot Manera)

Porreres: Son Artigues (Antoni Artigues, Margarida Artigues)

Sant Joan: Solanda (Elionor Sales)


Són jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca: Guillem Tagamanent Fortesa, Miquel Morell, Pere Coll, Pere Antoni Ferretjans, Francesc Garcia, Francesc Belliel.

Any 1604- Antoni Ferrà "Mala esquena" o "Malla Cana" , bandoler al servei de Miquel Miralles, doctor de la Reial Audiència, és assassinat a trets i coltellades davant de l'Alqueria d'Avall (Bunyola).  A Bunyola eran del bàndol de Canavall els senyors de l'Alqueria d'Avall i S'Estremera Nova, Mateu Alenyà i Baltasar Picornell "Cupí" i dels Canamunt el senyor d'Alfàbia, Arnau de Santacília i Pacs, cap del bàndol, i els senyors de Biniforani (Ferran Cavalleria), Caubet i Raixa (Safortesa-Tagamanent).Seguien els Canamunt els bunyolíns Mateu Borràs, Joan Campamar, Tomeu Màger, Joan Magraner, Pere Pastor, Rafel Pastor i Guillem Socies.

Any 1604- Pere Claver Sobocano estudia filosofia a Monti-sion de Palma

Any 1604- Els picapedrers de Llucmajor i Porreres són autoritzats a segregar-se dels de Palma.

Any 1604 - Joan Sagrera, escultor, fa la imatge del calze i la hòstia del portal d'entrada de l'església de Felanitx

27 de gener de 1604-Mor Nicolau Cotoner Garcia que és enterrat en el convent de sant Domingo.

5 de febrer de 1604-Testament d'Oliver de Termens i Olesa que vol ser enterrat a sant Francesc en el vas dels seus a la capella de sant Bernadí (la dels Pardo).

6 de febrer de 1604-Mor Fra Antoni Reus, predicador murer i antic inquisidor.

8 de febrer de 1604- Neix Marc Antoni Cotoner Olesa.

22 de febrer de 1604-Pràxedis Dureta, vídua d'Alfons Torrella es casa amb Joan de Sant Joan.

març de 1604- El rector de Petra. Miquel Vicens impulsa la construcció d'un forn de calç en el Puig de Bonany.

març de 1604- El bisbe Joan Vic i Manrique es desplaça a Tarragona amb motiu del seu nomenament a l'arquebisbat.

Abril de 1604-Richard Gifford crema algunes galiotes a Alger, després de fingir ser un comerciant de sal, i entre els vaixells cremats  una galera de 29 bancs d'Amurat Rais III.

11 d'abril de 1604- Bàrbara Andreu Malferit (Sor Clara Andreu) ingressa als set anys i mig al convent de Sant Bartomeu d'Inca per obra de la seva madrastra Joana Vexili.

Maig de 1604 - Miquel Reus de Muro és condemnat a dos anys de desterrament per aver dit que si baixessin del cel els sants i Jesucrist es mataria amb ells

18 de mayg de 1604 - El frare mercedari d'Artà, Antoni Massanet, és reclòs al seu convent durant un any en penitència per haver sol·licitat i intentat tenir relacions sexuals amb dones mitjançant la confessió.

25 de maig de 1604-Pere Nofre Colom, Soldat Colombàs i altres bandolers maten Malla que anava guiat davant l'Alqueria d'Avall, propietat de Lluis Villalonga.

13 de juny de 1604 - Francesc Axartell d'Alcúdia és enterrat a la capella de Betlem.

14 de Juny de 1.604-"Ara oiats que us fan a saber de part del Ilm. Sr. don Femado Çanoguera, Lloctinent y Capità General per sa magestat en lo present Regne de Mallorques [...] sian citats les persones de Antoni Vallespir, dit lo Gat de Bàlix, Juan Colom Corretjot y Gabriel Colom Carritxera Art Dols, de la vila de Sóller, per a què dins tres dies comparaguessen a la Regia Cort a respondre y donar rahó a les cosses de què stan impetits per dit Procurador Fiscal y no han curat en comparèxer, ans sien en contumàtia, la qual los és stada acusada per dit Procurador Fiscal, per ço y altrament inseguint la del.liberatió en lo Real Consell pressa a relatió del noble y amat de Sa Magestat don Francisco Pacheco, Jutje de la Regia Cort, sa lllma. Sria. bandeja y per bandejats aver vol als sobredits Antoni Vallespir, Juan Colom Corretjot y Gabriel Colom Corretger de tota la present Illa. E per si ignoràntia falsa no puge ésser al·legada mana les presents ésser publicades per los llochs acustumats de la present Ciutaty vila de Sóller. " (A.R.M. - R.A. - C.R. 11/44.)

14 de juny de 1604 - Mor Joan Baptista Berard Campfullós Armadans, espós de Margarida Villalonga Sant Martí.

20 de juny de 1604 - Diumenge - S'embarca cap a Mallorca com a regent  el doctor de la Reial Audiència de València, Cristòfol Monterde (Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València...,pàgina 143)

27 de juliol de 1604 - Mor Isabel Joan Vidal, esposa del regent Monterde.(Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València...,pàgina 143).

Octubre de 1604- Quatre monges acusen davant el sant Ofici el prevere i historiador Joan Binimelis, de Manacor, d'haver sol·licitat i practicat tocaments i relacions sexuals durant els anys precedents.

Octubre de 1604-Mor Jaume Olesa Calvó, antic jurat en cap i escriptor, a Valladolid.

15 d'octubre de 1604- Els frares del Carme encarreguen a Jaume Blanquer la talla del retaule major de l'església. Els frares presents eren: Esteve Bassola, prior, Francesc Duran subprior, Pau Caravei, Lluis Ferrer, Nicolau Oliver, Jeroni Riera, Cristòfol Pasqual, Francesc Pou, Pere Nicolau, Llorenç Brusa, Lluis Calderes, Martí Vidal, Francesc Coll, sacerdots, Miquel Mir, Miquel Mora, Jaume Prunes, Antoni Mieres, Antoni Santandreu, Guillem Duran i Miquel Pujol.(A. P. Contractes de Pere Ribot notari, 1600-1604, f. 294.)

28 d'octubre de 1604- Mor Jaume d'Olesa Calvó, poeta i pintor, a Valldolid on residia al servei del rei.

21 de novembre de 1604 - Els dominics obtenen el permís per a la construcció d'un convent a Inca.

7 de desembre de 1604-Presa de l'hàbit cartoixà a Valldemossa per Bartolomé Valperga.

10 de desembre de 1604 - Fra Antoni Torrens , dominic,  compra una teulera a Guillem Seguí a Inca per a la fundació del seu convent.

14 de desembre de 1604 - Mateu Benahar, fill de l'ambaixador del rei Cucó, per ser qui és, és  condemnat només a ser reclòs durant dos anys per haver tombat dues crues al costat del convent del Carme.endavant

En el món: James Hamilton I, marquès de Hamilton
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, comte de Monterrey, virrei del Perú
Neix Johann Rudolf Glauber, alquimista, a Karlstadt
Mor Luis, marquès de Mondéjar
El duc d´Uceda, alcaide de l´Alhambra
Boda de Diego Gómez de Sandoval y Rojas (Lerma) amb Luisa de Mendoza (Saldaña)
 Mor Luis Hurtado de Mendoza y Mendoza, (Tendilla). Iñigo López de Mendoza y Mendoza, setè comte de Tendilla i cinquè de Mondéjar
"Introduction a la vie devote".-François de Sales"
"Apertura del cinquè segell".-El Greco"
Holandesos conquesten Amboine als portuguesos a les Illes Moluques
Inici de la Plantation de l´Ulster mitjançant la instal.lació de colons anglesos
Inici de la construcció del canal de Briaire entre el Sena i el Loira
Johann II duc del Palatinat-Zweibrucken
Tractat de Londres entre Felipe III i el rei d´Anglaterra
Mor Maria Magdalena de Pazzi, carmelita, a Florència
Senarat governa Kandy (Sri Lanka)
Jacob emperador etíop
Felipe III dona l´administració del Paraguai als jesuítes
"Fugida a Egipte" - Carracci
Millenary Petition dels presbiterians demanant el fí de la persecució.Jaume I no hi accedeix
Fundació de la Plymouth Company
Fundació de l' Acadèmia Tung-lin.
Lliga de comerciants de seda

10 de gener de 1604 - Mor Joan Adam de Biken, arquebisbe de Magúncia.
14 de gener de 1604 - Jaume I es nega a abolir el bisbat ""si no hi ha bisbe ,no hi ha rei"" :contra la voluntat dels presbiterians.
18 d egener de 1604 - Gaspar de Zúñiga Acevedo, nou virrei del Perú
17 de febrer de 1604 - Joan Suicard de Kronenburg arquebisbe de Magúncia.
6 de març de 1604 - Carles IX , rei de Suècia.
18 de març de 1604 -  Neix Joào de Bragança, rei de Portugal, a Vila Viçosa
Abriel de 1604 - Richard Gifford pren foc a la galera d'Amurat Rais III, de 26 bancs, i algunes galiotes a Alger, després de fingir ser un comerciant de sal
14 d'abril de 1604 - Mor Ernest Frederic de Bade-Dourlach
1 de juny de 1604 - Constitució de la Companyía de les Indies, amb la qual comença l' imperi colonial de Gran Bretanya
Juliol de 1604 - Desembarc dels cavallers de Malta a l'illa de Zembrah des de la galera ""San Giorgio"" comandada per Fausto Bulgarini de Siena.
25 de juliol de 1604 - El duc de Lerma funda el Consell d'Índies a Portugal.
Agost de 1604 -  Mor Fausto Bulgarini, corsari de Siena i cavaller de Malta, en un naufragi.
12 d'agost de 1604 - Mor Johann I duc del Palatinat-Zweibrücken.
12 d'agost de 1604 . Tokugawa Iemitsu, shogun
25 d'agost de 1604 - Tractat de Londres. Fi de la guerra anglo-espanyola.
15 de setembre de 1604 -Chodkiewicz venç els suecs a Bialy Kamien a Livònia
16 de setembre de 1604 - Boda de Joan Jordi I de Saxònia amb Sibila Isabel de Wurttemberg
22 de setembre de 1604 - Conquesta espanyola d' Ostende dirigida per Espínola després de 3 anys de setge.
27 de setembre de 1604 - Fundació de Tomsk
14 d'octubre de 1604 - Inici de la revolta d'Esteve Bocsai a Transilvània.
24 d'octubre de 1604 - Assassinat de Za Dengel a Etiopia en una revolta posterior a la seva conversió al catolicisme.
26 d'octubre de 1604- En suport al fals Dimitri, els polonesos envaeixen Rússia.
9 de novembre de 1604 - Charles de Valois arrestat per conspiració contra el rei
12 de desembre de 1604 - Henri IV promulga l´edicte de la Paulette sobre els càrrecs i oficis hereditaris.
14 de desembre de 1604- Susneyos és proclamat Negus d'Etiòpia, però una part de la noblesa no l'admet.