Any 1641

Any 1641- Pere de Santacília i Pacs és nomenat ministre del Suprem Consell de Guerra.

Any 1641- Obra del Retaule de Nostra Senyora del Roser de Bunyola. Té per autor, Pere-Joan Pinya.

Any 1641- Els jesuïtes de Monti-sion eren :  P. Miquel Socíes, rector; el Pare Antonio  Vedel, ministre; el Pare Joan Baptista Escardó, el Pare  Pere Antoni Custurer, el Pare Jeroni Crespi, el Pare Francesc Alçamora," el Pare Lluis Vida, el Pare Pedro Hernández, el Pare Raymundo Nadal, el Pare  Ignacio Viu, el Pare Franco Perandreu, el P.e Fran.c o Bestard, el P.e Raymundo Gual, el P.e Antonio Clapés, el P Hugo Berard, el P.c Onofre Ros.

15 de gener de 1641 -Vicenç Mut és nomenat cronista del Regne pels jurats.

17 de gener de 1641- Pau Clarís proclama la República Catalana.

23 de gener de 1641- Pau Clarís,  president de la Generalitat , accepta la sobirania del rei Lluís XIII de França com a comte de Barcelona davant l'escomesa de l'exèrcit de Felipe IV.

26 de gener de 1641- Derrota castellana a Montjuïc davant les tropes de Pau Clarís.

27 de gener de 1641-Mor assassinat Joan Fiol.

El 6 de febrer de 1641 el comissari Pere Marco és assassinat a la Porta de Jesús.

24 de febrer de 1641 - Magdalena Cotoner Descallar es casa amb Jeroni Boix de Berard Descallar a la parròquia de sant Jaume.

27 de febrer de 1641, dimecres - Joan Alemany de Son Seguí (Andratx) armat amb quatre arcabussos de pedra curts assalta la casa de Baltasar Alemany de Son Simó el seu cosi, roba diners i objectes de valor.

13 de maig de 1641.Arriben al port de Palma quatre galeres que venien de Gènova i amb elles el marquès de Leganés.

25 d'agost de 1641-Arriba el virrei Lope de Francia procedent de Tarragona on havia anat amb altres cavallers mallorquins per tal d'ajudar contra el setge francès.

31 d'agost de 1641-Mor assassinat Nicolau Seguí, alaroner.

12 de setembre de 1641-Mor Joana Aina de Belloto i Rius. Deixa 100 lliures a Monti-sion.

9 d'octubre de 1641-Mor el jesuïta artanenc Sebastià Caselles als 31 anys.

27 de novembre de 1641-Jeroni Verí, del bàndol de Canavall és apunyalat de mort a la costa rodona de Sant Domingo.

15 de desembre de 1641-Francesc Joan Magarola, nomenat doctor de l'Audiència.

30 de desembre de 1641- Mor assassinat Príam Villalonga.

30 de desembre de 1641-El sastre Magí Güells és enterrat a l'església de Monti-sion.


segueix