Any 1676


Any 1676: "...Se ordena y mana, que de qui al devant tothom generalment de qualsevol lley, grau y condició sia, tinga obligació de fer netejar tot lo trast y encontrada de casa sua, y habitació comprenint.se tot el districte fins a lo enfront, encare que fo Plaça o altre lloch, publich y comú, sosts pena de vint sous aplicadors, ut supra "

25 de gener de 1676 - Es celebra amb un Te-deum a la Seu la designació per al bisbat de Siracusa de Francesc Zaforteza.

2 de juny de 1676 - Atac francès contra Palerm que suposa  un desastre per a l'armada espanyola amb la pèrdua de la nau capitana Nuestra Señora del Pilar, de 12 naus de guerra, 6 galeres i altres embarcacions menors.

8 de juny de 1676 - Col·locació de la quarta clau de l'església de sant Jeroni, obra de Joan Oms.

26 d'agost de 1676 - Amb motiu de la seva boda el comte d'Aiamans estrena una carrossa verda forrada de felpa verda, amb el sòtil de domàs verd amb un dibuix daurat " de Messoneria" dorat, caixa de cuiro negra amb "claveso dorat", braços de ferro i resta de ferros daurats.

9 de setembre de 1676-Corsaris mallorquins capturen la nau de Pasquale de Liorna (Livorno), carregada de sal i seda.

17 de setembre de 1676 - Mor a Ciutat Francesc Gual de Berard Cotoner, capità de la infanteria espanyola.

18 de setembre de 1676- Nicolau de Santacília i Togores, militar al servei de l'imperi espanyol, és a Messina amb un terç d'infanteria reclutat a Mallorca contra els insurrectes.

10 d'octubre de 1676 - Antoni Moragues Llabrés d'Almedrà ven a Miquel Mas les cases de Son Ronquetó (Valldemossa).

28 d'octubre de 1676- Boda  de Gerardo Dezcallar Zamudio amb la seva cosina Beatriz Dezcallar Net.

     

endavant