Any 1683

Any 1683-Antoni Company manifesta posseir una peça de terra de la possessió anomenada Es Pujol, i antigament Vilella (Sant Joan).

Any 1683-Antoni Gual Despuig i habitants d'Algaida es disputen usos de terres en els límits de les que són comunals i les de la seva propietat.

6 de gener de 1683-Processó contra la sequera.


març de 1683- Surten de Càdis cap a Veracruz els missioners franciscans observants: Pare Antoni Llinás, Fra Pere Antoni Frontera, natural de Sineu; Fra Joan Baptista Llàtzer, natural de Palma; Fr. Antonio Llanzón, natural d'Alcúdia ; Fra Pere Sitjar de Porreres; Fra Sebastià Bisquerra, natural de Palma; Fra Miquel Fontcuberta, natural de Palma; Fra Miquel Roig, natural de Llucmajor; Fra Antoni Perera, natural de Manacor; Fra Damià Masanet , Fra Jaume Llinàs i Fra Antoni Torres, naturals d'Artà; Fra Antoni Bordoy, natural d'Esporles.


5 de març de 1683-Mor Pere Roig Noguera, bisbe de Pamplona. El mateix dia treuen en processó les relíquies de sant Sadurní del convent de santa Clara.

7 de març de 1683- Testament del capità Bernat Camps Carbonell de Sunyer on disposa si es mor abans de la fi  d'obra el pagament a Joan Oms del retaule de santa Gertrudis de la capella de santa Creu.(ARM Prot. R 182,145).

7 de març de 1683-Plou a Palma després d'una llarga sequera, tot seguit fins al dia 15 de març. Entre els dies 11 i el 13 plou aigua i neu.


5 d'abril de 1683- Dilluns. L'algutzir Forner i en Tort que feien la ronda maten Joan Salvà "Taconer" davant les cases del rector d'Algaida, prop de la porta de sant Francesc. L'enterren en el vas de Confaló de santa Eulàlia.


2 de maig de 1683 - Boda d'Esteve Conrado Delabau de 51 anys amb Francesca Sampol Oliver de 27 anys.

14 de maig de 1683- Després d'observar que es cometen robatoris a la Casa de la Pòlvora, es sorprès el menor Montserrat Martínes, ajudat per Joan Gradolí  i l'escometen a bastonades. La intervenció de Lucrècia Gradolí evita que passin a mans de la justícia.

27 de juny de 1683 - Boda de Caterina Canals Martorell, filla del capità corsari Jaume Canals amb Joan Andreu Conrado Rotger, ciutadà militar, fill del cònsol d'Anglaterra a Mallorca.

29 de juliol de 1683- És batejat a la Seu,  Baltasar Calafat Danús, erudit anti-lul·lista,  nét del margalidà Baltasar Calafat, assassinat d'arcabús pels sicaris del comte Mal.


9 d'agost de 1683-Dimarts-Mor Gaspar Puigdorfila Morlà i és enterrat a l'església del sant Sepulcre..


18 d'octubre de 1683-Mor Guillem Rossinyol de Sant Joan, jurista.

16 de novembre de 1683 -Florentina Moragues Estadé, filla d'Antoni Moragues Vallès d'Almedrà professa en el convent de santa Magdalena.


19 de desembre de 1683-El vent llebeig causa mals al moll i esboldrega la caseta.


endavant