Any 1709

   
Any 1709- Bona anyada de blat a Mallorca. Es recullen 443.287 quarteres.

   
15 de gener de 1709-Climent IX reconeix Carlos III com a rei d'Espanya.

   
24 de gener de 1709-Col·locació del rellotge solar de l'església parroquial de Binissalem.

   
30 de gener de 1709-El virrei, comte de Savellà, prohibleix els balls de màscares.


Carrer de la Mar, des de la Porta fins a l'angle superior dret.

20 de maig de 1709-Moren 25 persones en incendiar-se i explotar un barril de pòlvora a la casa de Jaume Gomila del carrer de la Mar de Palma.

3 de juliol de 1709 - Tomàs Burgues-Zaforteza Oleza, marquès del Verger obté del rei Carlos III potestat per fundar un castro a S'Eremitori amb la jurisdicció civil i criminal fin a l'efusió de sang. (ARM,LR 97, ff.457v-459).

7 de juliol de 1709 - Pere Dezcallar obté el títol de Baró de Pinopar.

Torre Rabassada de Cala En Basset:

Als 27 agost 1709 tiraren una canonada a una barca catalana que desembarcà homens per fer llenya i per tenir orda de no deixar desembarcar ningú, se li tirà el tir i sen tornà.


Jaime Rossell,virrei del doble joc.
5 de novembre de 1709 - Arriba a Mallorca Jaime Rossell Ruíz, marquès consort de Rafal (Oriola), com a virrei austriacista, però amb precedents botiflers, de manera que fa un doble joc amb els botiflers mallorquins com a conspirador primer i com a repressor dels mateixos més tard.

endavant