Any 1741:Primera pedra del convent de santa Magdalena.

Any 1741- A les cases de Monnàber crien cucs de seda amb les moreres de Santiani.

Benedicció de l'església de Biniagual


 
15 de febrer de 1741-Mor Ramón Despuig  Martínez de Marcilla, gran mestre de l'Ordre de Malta. (altres fonts: 18 de gener i 15 de gener--BSAL de 1918, pàgina 243).


   
7 de maig de 1741 - Boda de Mateu Moragues Villalonga de Son Moragues (Valldemossa) amb la seva cosina Catalina Custurer Santandreu, propietària entre altres terres, del rafal Son Apau en el camí de la Real, de Son Moro i el Rafal Pudent a Manacor.


   
9 de maig de 1741,. Per una Reial Cèdula de Felip V s'autoritza el retorn de les comèdies al corral o Casa de Comèdies després que el teatre hagués patit més de trenta-sis anys d’inactivitat.


   
6 d'agost de 1741 - Rapte d'una monja del convent de la Misericòrdia per un tinent del Regiment d'Oran (Bover,Noticias histórico-topográficas, pàg.225)


   
25 d'agost de 1741-Antoni Dameto  Dameto i Nunís de sant Joan, marquès de Bellpuig, hereda la baronia d'Empúries.

                                        santa Magdalena a Ciutat
6 de setembre de 1741- Primera pedra del convent de Santa Magdalena.

9 de setembre de 1741 - Fi de la reconstrucció del cimborri del creuer de l'oratori del convent de l'Olivar.

   
25 d'octubre de 1741-Mor Gaspar de Puigdorfila  Dameto, algutzir major de la santa Inquisició.


   
14 de desembre de 1741- Jaume Ballester Fuster Sant Martí Termes d'Olesa i de Togores hereda el comtat d'Aiamans.

   endavant