Any 1793

Any 1793-Construcció del nou fortí de Cala Llonga.
   
21 de gener de 1793 - Lluis XVI és executat pels revolucionaris francesos.
   
Febrer de 1793- Descobriment del Doubtful Sound per Felip Bauçà, cartògraf.
   
14 de febrer de 1793- Un miler de marsellesos desembarquen a Quartu Santo'Elena (Sardenya) per a la presa de Càller (Cagliari)
   
26 de febrer de 1793- Els marsellesos són vençuts  en el seu intent de conquesta de Càller.

Març de 1793 - Carlos IV, i el primer ministre, Godoy, declaren la guerra, amb coalició amb Prussià, al Directori revolucionari francès.
   
3 d'abril de 1793- Arriba la nova de la mort del rei de França.
    El bisbe de Mallorca aporta 5000 lliures i 240 quarteres de blat per al socors de les dones i vidues dels contrarevolucionaris francesos. El Capítol de la Seu aporta 1000 doblons i una contribució de 1000 duros per any. El monestir de la Cartoixa aporta 1000 lliures per any. La batlia de Ciutat aporta 61.000 lliures.
   
abril de 1793- Els mercaders Alexandre Canut, Joan Aymar , Joan Verger, Già, Barberí i altres armen en cors un vaixell contra els revolucionaris francesos capitanejat per Lluc Orell. Guillem Abrí Descatlar es compromet a pagar durant un any un guardacostes , un patró i cinc mariners en prevenció contra els revolucionaris francesos.
   
abril de 1793-Indult per als presos excepte per als condemnats a mort. Els francesos que no duguin 6 anys de veïnatge a les Illes Balears o a Espanya són expulsats.
   
Dia 9 d'abril de 1793 es fa pública la declaració de guerra contra França. El domer Damià Serra ofereix 10 lliures a tots els que emprenguin la milícia a l'Almudaina en contra de la República francesa.
   
20 d'abril de 1793-Pregàries públiques a Santo Domingo contra els republicans francesos.
   
22 d'abril de 1793-Processó general contra els republicans francesos que surt de la Seu. Els gremis surten en vestes negres i atxes. Passa per Cort, Sant Miquel i baixa després per carrer dels Oms, va cap a Sant Jaume  i Sant Nicolau, puja cap a Sant Domingo i torna a la Seu. Cada dia de la setmana s'organitzà una processó que partia d'una parròquia diferent.

30 d'abril de 1793-Revolta sarda com a conseqüència de la negació piemontesa de l'autonomia.
   
24 d'agost de 1793- Nicolau Pueyo, marquès de Campofranco i tinent reial surt amb altres militars a revisar els dispositius per a la defensa costanera contra els republicans francesos.
   
   
6 de setembre de 1793- Arriba a Mallorca la notícia de la presa espanyola de Toló per les tropes de Juan de Lángara.
   
14 de setembre de 1793- Arriba el vaixell "San Fermin " capitanejat per Josep Esquerra en demanda de reforços militars per a Toló.
   
15 de setembre de 1793-Surt de Mallorca un esquadró de Dragons en el San Fermin en direcció a Toló.
   
16 de setembre de 1793- Arriba una fragata al Port d'Alcúdia amb un mandat del general Ricardos per a l'acceleració del procés de lleva de tropes.
   
17 de setembre de 1793- Surten de Mallorca cap a Toló dues companyies de granaders amb 170 cavalls embarcats en la fragata arribada i dos xabecs. Els seus oficials eren Francesc Cotoner Sales, Francesc Rossinyol de Zagranada i Desclaper, i Antoni Dameto Sureda.

17 de setembre de 1793 - Sebastià Muntaner és nomenar director de l'Escola d'Anatomia i Cirurgia en substitució de Francesc Puig.(Llibre d'Ajuntaments de
1793 ,tom. II, fol.185 v)
   
4 d'octubre de 1793- Arriba la nova de la victòria espanyola al Rosselló contra els republicans francesos.

8 d'octubre de 1793 - Ban que estableix la tasca de netejar l'espai de carrer al davant de cada casa i que estableix la recollida dels fems deixats els matins al costat de l'entrada de cada casa a disposició del pas del femeter.

11 d'octubre de 1793 - Els presos de Ciutat que es dediquen a la neteja de la mateixa i el caporal que els guarda són gratificats amb 9 doblers diaris. (Llibre d'Ajuntaments de 1793, tom 2. fol 229 v).

15 d'octubre de 1793 - Jeroni Boix de Berard i Solà, geògraf, obté el càrrec de regidor perpetu de Palma.
   
Novembre de 1793-Arriben 300 presoners republicans francesos que són conduïts al castell de  Sant Carles, al castell de Bellver, al quarter de la Ferreria i a l'antiga Universitat.

12 de desembre de 1793 - Pedro Rubio Benedicto amb motiu de la fi del seu bisbat a Mallorca  fa donació a l'Hospici de Ciutat de tots els béns, rendes i efectes que li puguin correspondre fins a la seva substitució.(AMP Lib. de Oficios de 1791 á 1798 fol. 151-153).

"El Hospicio de esta Ciudad no tiene dotación bastante, ni las limosnas alcanzan para que se puedan recoger y sustentar en el todos los Pobres, y por lo mismo se ve un gran número de ellos vagando por la ciudad y por los campos en busca de limosnas" (BSAL 1897-1898 pàg.415).endavant