Any 1799

Any 1799-L'arquebisbe Despuig és membre del Consell d'Estat.

Any 1799-El convent de trinitaris de Sant Esperit aporta set llànties de plata valorades en 635 lliures al govern per a frenar la indigència.

28 de gener de 1799 - Boda a santa Creu de Josep Despuig Fortuny amb Maria Lluïsa Despuig Zaforteza.

23 de febrer de 1799 - Es lleven arbres de la Plaça del Mercat.

Marc de 1799-2000 soldats surten de Palma cap a Algaida, Sencelles, Sineu i Costitx per por als anglesos.

7 d'abril del 1799- El Capità General ordena l'allistament per barris de tots els homes entre els 16 i els 50 anys, a l'Ajuntament de Palma, amb l'excepció dels xuetes.

12 de juny de 1799- Fundació de la Inspecció General de Camins a Espanya.

13 de juliol de 1799-Un soldat del regiment de Courten és executat per robatori.

18 d'agost de 1799-Un llamp entra per la finestra superior a l'orgue a santa Creu i surt pèl forat on penja la corda de la campana sense mals de consideració.

22 d'agost de 1799-Un soldat del regiment de Courten és executat per assassinat.

 6 de setembre de 1799- Baltasar Serra Dameto arrenda a Gabriel Alemany el rafal Belldeport (Son Serrer Perera), per sis anys, que acabaran el 6 de setembre de 1805, per preu de 300 lliures.

19 de setembre de 1799-Es fa pública la guerra contra el tsar de Rússia.
 

20 d'octubre de 1799-Benedicció de l'oratori del Calvari de Pollença.

 

bandera courten
Bandera d'ordenança del regiment de Courten

Any 1799- A Palma hi ha 27 obradors d'espart.


endavant